ЗДО ясла-садок - центр розвитку дитини м.Первомайськ

Головне меню
Батьківська абетка
Методична скринька
Гаряча лінія 1545
Головна » Статті » Мои статьи

Звіт завідуючої за 2015-2016 навчальний рік

На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до кожного з вас, що сучасний дитячий садок - це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті.

Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів.

Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

  • Підвищення відкритості дошкільного закладу;
  • Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і   батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;
  •  Інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;
  • Проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи;
  • Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.

У своїй роботі завідувач керується  основними  положеннями  Закону  України „ Про  освіту”, «Про  дошкільну  освіту”,  Концепції  дошкільного  виховання  в  Україні, Національної  доктрини  освіти, та інших нормативних галузевих документів.

Найпершим  завдання керівника закладу є - забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

Дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини  (вул. Коротченко 13) побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5днів (субота, неділя, святкові - вихідні).

Проектна потужність          – 12 груп;

фактично функціонує          – 11груп.

Планова кількість місць      – 245

         Фактичний склад за списком – 305 дітей.      

Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України. Склад  мережі на  слайді

- 3 групи ( 3-й рік життя )                       –    65    дітей;

- 3 групи (4-й рік життя)               –    83  дитини;

- 2 групи (5-й рік життя)               –    60  дітей

- 3 групи  (6-й рік життя)                        –    97   дітей

У нашому ДНЗ  є  перевищення наповнюваності групп дітьми : на 62 дитини.   Однак, це  впливає на якість освітньо-виховного процесу.

Кадрова політика.              

Революційне гасло «Кадри вирішують усе» є актуальним у всі часи. Тому забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту є другою важливою складовою та обов’язком завідувача ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на 92,8 %. Дшкільний навчальний заклад обслуговують 55 працівників.  На вакансії 1ставка вихователя - методиста ,  1 ставка медичної сестри, 1 ставка практичного психолога. Проблема забезпеченості кваліфікованими кадрами на порядку денному у місті  вже декілька років поспіль. Плинність кадрів у закладі невисока. Головним чином зміни відбуваються у складі педагогів.

Керівний склад сформовано у наступному складі:

- Завідувач  Кучма С.Б., вища освіта, спеціаліст ІІ категорії,   20 років педагогічного стажу, на посаді завідувача – 12 років;

-    завідувач господарства – на посаді  3 роки ;

-   вихователь - методист  відсутній.

Освітній процес в ДНЗ – ЦРД на кінець 2015\2016 навчального року  здійснювало 22 педагога з них 13 – мають вищу освіту, 7 – неповну вищу , 2 – педагогів навчаються у ВНЗ. Плинність кадрів у 2015-2016 - роках складала 7,2 % (звільнення у зв'язку зі зміною посади та місця проживання).  Заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 92,8 % таких кваліфікаційних категорій:

Кваліфікаційний рівень

Кількість

%

Спеціаліст вищої категорії

3

13,5

Спеціаліст І категорії

3

13,5

Спеціаліст ІІ категорії

6

27,5

Спеціаліст

2

9

Тарифний розряд

8

36,5

звання

«вихователь - методист»

3

13,5

 

За критерієм педагогічний стаж:

до 3 років                      1  пед. (4,5 %);                     

від 3 до 5 років             1  пед.  (4,5 %);

від 5 до 10 років           1  пед.  (4,5 %);                             

від 10 до 15 років        4  пед.  (18,1%);         

від 15 до 20 років          4 пед.   (18,1%);

від 20 до 25 років          6 пед.   ( 27,5%);

від 25 до 30 років          1 пед.   (4,5 % );

більше 30 років             4 пед.   ( 18,1%).   

 

Кваліфікаційний рівень педагогів у 2015 – 2016 навчальному році (у порівнянні з минулим роком) майже не змінився, якісний склад зріс на 3,5% за результатами атестації та проходженням курсів підвищення кваліфікації. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років .У 2015-2016 навчальному році на базі МОІППО підвищив свій професійний рівень 1 педагог Горулько Л.Ю. , що становить  33% виконання плану курсової перепідготовки.

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 06.10.2010  №  930 (із змінами), на підставі рішення атестаційної комісії дошкільного закладу від 21 березня 2016 року протокол  № 3 було атестовано 1 педагога ДНЗ – ЦРД - Чеботар Г.В., яку за результатами атестації визнано такою, що відповідає займаній посаді та кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії».                               

ВИСНОВОК: кадрова політика здійснюється у відповідності до нормативних потреб, суворо дотримується штатна дисципліна, забезпечується стабільність облікового складу.

     

Забезпечення якості виконання Базового компонента дошкільної освіти

Без кваліфікованих, досвідчених кадрів, які йдуть у ногу з часом – чекати високих результатів не варто. Управлінські заходи спрямовувались на  забезпечення системи у професійній освіті педагогів у різних формах. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при МОІППО. Методична діяльність з педагогічними працівниками ДНЗ була  спрямована на  :

  • підвищення педагогічної майстерності педагогів шляхом компетентнісного підходу до організації  методичної роботи та збагачення форм та змісту освітньо- виховного процесу в ДНЗ засобами сучасних інформаційно – комунікативних технологій;
  • забезпечення науково- методичного супровіду професійного розвитку педагогів ДНЗ – ЦРД в умовах модернізації освітнього процесу.

 

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи на 2015-2016н.р.

Щороку, у серпні на педагогічній раді відбувається обговорення та ухвалення річного плану роботи закладу.  В 2015/2016 навчальному році перед колективом поставлені наступні завдання:

1. «Формування патріотичної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з історією рідного краю».

2.  «Розвиток комунікативно- мовленнєвої компетентності дошкільників засобами сюжетно – рольової гри» .

3.  « Виховання основ екологічної культури дошкільників засобами музейної педагогіки».

4. Забезпечити виконання рішень серпневої конференції  від 28.08.2015 року.

 

Завдання на літній оздоровчий період 2016 року:

1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості, пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних та трудових навиків.

3. Здійснювати педагогічну та санітарно-просвітницьку  освіту батьків з питань виховання та оздоровлення дітей у літній період.

 

Колектив закладу, доклал максим зусиль до якісного виконання річних завдань. На 4 педагогічних радах обговорювались проміжні результати, на підсумковій педраді зроблено аналіз виконання усього плану.  Головним результатом, який свідчить про якість роботи є задовільна підготовка випускників до шкільного навчання.

 

Сучасність вимагає докорінного переосмислення змісту освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Для покращення результативності освітньо — виховного процесу педагоги продовжували впроваджувати наступні педагогічні  інноваційні технології : ТРВЗ (всі вихователі.), методики М.Монтессорі (вихователь Дрига С.В., Усатенко О.Г.),  навчання зв’язному мовленню  Н.Гавриш (Мішеніна Р.Ф.), елементів технології К.Орфа (керівники музичні:  Швець Л.Г., Міронченко В.О.), логіко – математичний розвиток дітей за допомогою блоків Дьєниша та паличок Кьюзенера ( вихователі: Пономарьова О.І., Вознюк В.П.), соціально – моральний розвиток за спадщиною В. Сухомлинського (вихователь Солтановська Н.О.) їх впровадження забезпечило результативність  виконання завдань державних програм, Базового компонента дошкільної освіти   в Україні.

Важливу роль у структурі методичної роботи в закладі має  вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду.  В ДНЗ - ЦРД поширення ППД  відбувається шляхом оформлення презентацій в електронному вигляді, випуску буклетів з фотографіями. Так , з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи педагогів закладу , проводились відкриті заходи для педагогів міста:  в березні 2016 року  методичне об’єднання вихователів середніх груп «Формування основ громадянських почуттів  дітей дошкільного віку засобами народознавства» (вихователь Регушевська К.П.) та в квітні 2016 року методичне об’єднання інструкторів з фізичного виховання  «Сучасні підходи та технології до організації фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку» ( інструктор з фізичного виховання Очеретович В.С.) Ці заходи отримали схвальні оцінки з боку методичного кабінету управління освіти та колег інших закладів.

    Намітились позитивні тенденції щодо друкування педагогів у фахових виданнях: вихователем направлені матеріали до видавництв журналів «Вихователь-методист», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка». Надруковано  в травні 2016 року в 5 номері  газети «Дитячий садок» конспекти занять «Подорож Незнайки до країни знань» (вихователь Солтановська Н.О.), «Усі професії потрібні» ( вихователь Вансаровська Н.Г.). Значно пожвавилося висвітлення досвіду роботи педагогів закладу у фахових Інтернет – виданнях.

Для  підвищення якості організації  роботи  педагогів  щодо   впровадження у  навчально - виховний   процес ДНЗ  інформаційно - комунікаційних технологій  та  забезпечення  подальшого   розвитку  єдиного  інформаційно - освітнього  простору,  в ДНЗ - ЦРД  функціонує сайт закладу на освітньому порталі "Ucoz.ua", куратором  закладу по  ІКТ  є вчитель-логопед Коваль А.І.  В  результаті   проведеної  роботи підвищилась технічна якість матеріалів та регулярність  їх подання  на сайт закладу. Також систематично проводиться  робота на  сайті ДНЗ "Курс Дошкілля" по впровадженню єдиної електронної бази даних  ДНЗ.

Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкрила перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Згідно проведеного моніторингу визначено, що лише 15% педагогів  не володіють комп’ютером. За бажанням педагогів в 2016-2017н.р. в ДНЗ буде організовано навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point, Pablishen ( керівник Коваль А.І.). Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало змогу:

- підвищити ефективність освітнього процесу (заощадився час на розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення);

- підвищити якість дошкільної освіти в групах (підвищилась динаміка занять, їх ефективність, а також мотивація дітей до їх проведення, активізувалась пізнавальна діяльність дітей);

- змінити рівень роботи методичної служби ДНЗ завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;

 - вдосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ДНЗ інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення Інтернет-консультацій тощо.

  

Про якість засвоєння програми «Українське дошкілля», рівень досягнення державних стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні результати підсумкової діагностики дітей усіх вікових груп. З ними ви мали змогу ознайомитись на підсумкових групових зборах, чи в індивідуальному порядку або на підсумкових заняттях. Адже кожного перш за все цікавить  рівень успіху  своєї дитини, її досягнення, динаміка  розвитку.

 Ми всі розуміємо, що кінцевою метою роботи колективу нашого дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати  мети, правильно будувати своє життя.

 

 Вивчення стану  готовності до шкільного навчання дітей-випускників  показало, що за  психологічними та педагогічними  критеріями з 97 обстежених дітей  готові до шкільного навчання . В порівнянні  з результатами обстеження у  вересні 2015 року, у травні  2016 відмічено покращення на 17 % 

 

 

 

Вересень

Травень

Кількість

обстежених   дітей

рівні

Кількість  обстежених

дітей

рівні

97

В

Д

С

Н

97

В

Д

С

Н

кількість

19

33

37

8

кількість

38

40

19

-

%

19,6

34

38

8,4

%

39,2

41,2

19,6

 

   Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху. За результатами вивчення рівня шкільної  готовності встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання.

Слід відмітити, що покращились показники соціальної та мотиваційної готовності.

Загальний рівень шкільної готовності

Високий

 

18     

23%

Вищесереднього

 

30

39%

Середній

 

23

30%

Нижчесереднього

 

7

9%

Низкий

 

0

0

 

Діти-випускники мають розвинуті на достатньому рівні  психічні процеси, достатній і середній рівень працездатності,  здатні довільно керувати своїми діями за інструкцією дорослого . На належному рівні знаходиться  розвиток слухової пам’яті  дітей, достатній рівень сформованості  зорово - моторної координації.

В ДНЗ налагоджено роботу логопедичного пункту, де працює досвідчений вчитель – логопед Коваль А.І., яка розв’язує основні  завдання логопедичної корекції з дітьми дошкільного  віку з мовленнєвими порушеннями, використовуючи  різні види артотерапевтичних методик залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, характеру та глибини паталогічного стану. Зміни в розвитку мовлення дітей можна простежити в мовних картках, які оформлені  на кожну дитину.

Аналізуючи статистичні дані, можна зробити висновок про достатній рівень роботи логопеда

Рік

Зараховано.

Виведено з доброю вимовою.

2014

53

51

2015

68

66

2016

60

56

 

 

Слід відмітити  покращення рівня роботи з обдарованими дітьми в порівнянні з минулим роком. Аналіз тематики гуртків свідчить про те, що педагоги   приділяють достатньо уваги використанню у роботі інноваційних технологій при організації роботи розумового виховання дошкільнят.

З метою досягнення дитиною-випускником ДНЗ - ЦРД ступеня компетентності, необхідного для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку дітей в освітній процес включені додаткові (платні )освітні послуги: гурток «Англійська мова», хореографічний гурток «Каблучок», студія з розвитку зображувальних здібностей «Чарівна палітра»та безкоштовні: гурток « Юні волейболісти» (інструктор з фізичної культури Очеретович В.О.), хореографічний гурток« Казкарики» (керівник музичний Миронченко В.О.), вокальний гурток «Співучі краплинки» (керівник музичний Швець Л.Г.),  природознавчий гурток « Флористика» ( вихователь Рогаленко О.А.), гурток художньої творчості «Країна майстрів» (помічник вихователя Доріна Л.М.), пізнавальний гурток «Чарівна нитка» ( вихователь Трифонова В.О.).

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх медичного супроводу

Що може бути важливішим ніж здоров’я дитини. Адміністрація та увесь колектив серйозну увагу  приділяли питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.  

 Результати тестування фізичного розвитку дітей виявили сформованість  життєво важливих видів рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння) та фізичних якостей (гнучкості, витривалості, швидкості, тощо).   

У 2015-2016 навчальному році показники з основних рухових дій ходьбі, метання, лазіння у порівнянні з минулим роком покращились на 9%; показники з розвитку сили, швидкості, координація рухів, гнучкості покращились на 5%;

Було обстежено 80 дітей. Результати тестування  фізичної підготовленості дітей шести років показали:

Ø високий рівень фізичної підготовленості мають 23 дитини , тобто 26%;

Ø достатній – 48 дітей, тобто 64 %;

Ø початковий – 9 дітей, тобто 10 %;

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно-профілактичної роботи. Стан здоров’я сьогоднішніх вихованців дещо покращився: значно збільшився відсоток дітей з І групою здоров’я, але і дітей з ІІІ групою стало більше.

Порівняльний аналіз стану здоров’я дітей,

які  виховуються ДНЗ у 2015-2016рр.

Таблиця1

Група здоров’я

 2015          

2016

І – основна

19

 

18

 

ІІ – підготовча

295

 

284

 

ІІІ – корекційна

3

 

3

 

На диспансерному обліку перебуває  2015 році - 17 дітей ;  І півріччя 2016 році- 15 дітей . від загальної кількості. Це показник також значно зменшився. Найбільший відсоток складають порушення опорно-рухового апарату (      %) та серцево-судинні захворювання(       %)

Аналіз диспансерного обліку за 2015-2016н.р.

 Таблиця 2

Захворювання

2015

2016

дітей

%

дітей

%

Сердцево-судинна система

4

 

5

 

Захворювання крові

 

 

3

 

Лор- захворювання

1

 

2

 

Вади зору

2

 

4

 

Захворювання нирок

 

 

3

 

хірургічні

2

 

6

 

ДЖВП

2

 

3

 

Діти ЧДХ

4

 

4

 

Всього

15

 

30

 

 Адміністрація та медичні працівники на постійному контролі тримають     дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан. З метою виключення зараження дитини у ДНЗ щорічно  проводиться  туб. діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденний огляд  працівників  харчоблока  на  наявність захворювань.  

Оцінка    стану захворюваності дітей

Таблиця 3

         Захворюваність

 

2015

2016

 

 

 

 

У дітоднях на 1 дитину

2,04

1,39

 

Простудні захворювання

91

15

 

Грип

-

-

 

Інфекційні захворювання

9

1

 

Загальна захворюваність

151

40

 

 

Аналіз відвідуваності у 2015-2016н.р.

 

місяць

% відвідуваності

Вересень

70,5%

Жовтень

68%

Листопад

67,5%

Грудень

66,5%

Січень

46 %

Лютий

62,5%

березень

55 %

квітень

65,5 %

травень

69 %

Середньорічна

63,3%

                      

Після виходу на роботу одним з головних питань на яке потрібно було звернути свою увагу – це недостатній рівень виконання дітоднів який складав 63 %. Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.

Для зміни стану персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням вихованцями навчального закладу, спільно з старшою медичною сестрою, з'ясовували  причини відсутності в закладі. Встановлено, що причинами тривалих пропусків   є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, навчання батьків, безробіття. У цьому навчальному році це і  значна кількість новоприбулих дітей – 58 дітей (39% від загальної кількості – часті хвороби у адаптаційний період.   Батькам 44 вихованців були направлені листи про попередження їх щодо можливого відрахування зі списків в зв’язку з несистематичним відвідуванням закладу їх дітьми більше 2 місяців і більше. Батьки, які тимчасово не від­відували навчальний заклад, пода­вали медичні довідки , писали заяви про збереження місця за їх дитиною це  - 21 дитина. Є потреба посилити  індивідуальну роботу педагогів з батьками вихованців, які незадовільно відвідують ДНЗ, а також з вересня 2016 – 2017 навчального року з кожною сім’єю буде укладена угода та  прописано пункт , щодо обов’язкового відвідування дитиною садочка , прописані умови  та підстави щодо відрахування дитини у випадку несистематичного відвідування.

 

 З метою підготовки до майбутнього набору дітей в І молодші групи ( дітей 3 року життя) Мною було підготовлено и проведено День відкритих дверей на початку травня  для майбутніх вихованців  з метою ознайомлення батьків майбутніх дошкільників з діяльністю ДНЗ- ЦРД, його традиціями правилами, особливостями роботи . Підготовлені заходи допомогли ознайомити батьків з умовами зарахування до за­кладу, статутом, правилами трудового розпо­рядку, особливостями адаптації до умов дитячого садочку.Спо­діваюсь, що проведена робота принесе позитивні результати під час відкриттягруп. Відповідно до 64 поданих заявок на електронну реєстрацію дітей . Була проведена попередня  комплектації груп під час проведення якої дотримано принципу рівності дітей по групам, рівномір­ності кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі групових кімнат але чесно кажучи недотримано мною нормативних вимог щодо кількості дітей груп 3 року життя ( при нормі 15 – в середньому 21 – 22 дитини) .

 

Організація раціонального харчування

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є  попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.     Сестрою медичною  з дієтичного харчування складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток, розроблених технологами управління освіти та погоджених міською СЕС.

         Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,      мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день  згідно ріщення міської ради на 2016 рік   збільшена до 19 грн.,  батьки з 1 лютого 2016року оплачують харчування :  

-         10.80  грн. для дітей від 2 до 3 років  

-         11.40  грн. для дітей від 3 до 6 років

В літній період збільшується кількість свіжих овочів, фруктів та соків, це  позитивно впливає на оздоровлення дошкільників.

    На постійному  особистому контролі тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті.  З такими батьками проводиться індивідуальна робота. Вихователями усіх вікових груп та через сайт ДНЗ ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома, розміщується щоденне меню. Дієтичне харчування протягом року було призначено 6 дітям, зараз дієтичне харчування, згідно рекомендацій лікаря, одержують 3 дитини.  

      Постійно ведеться  бракераж сировини і  продуктів, бракераж  готової  продукції. Відслідковується суворе додержання  строків    реалізації  швидкопсовуючих  продуктів. На  контролі  питання   дотримання  технологічного  процесу  приготування  їжі, органолептичних та смакових якостей готових  страв.  

Натуральні норми  харчування по основним продуктам (м'ясо, риба, масло, цукор, яйця) виконуються майже на  100%. Спостерігається систематичне невиконання норм за деякими видами продуктів. (слайд):

Молоко – 5-7%  виконання натуральних норм харчування

Овочі – 10%

Фрукти – 10%

Сік фруктовий – 15-20%

Сир – 15%

Причинами є  непередбачуване стрімке подорожчання  усіх продуктів, сезонна недостача  овочів та фруктів, зниження їх якості.  Однак, у цілому харчування дітей задовільне, про що свідчать контрольні антропометричні показники ваги та зросту.

 

Забезпечення соціального захисту та підтримки вихованців ДНЗ             

Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на  сім’ю, турботу та виховання. Двічі на рік ми  здійснюємо моніторинг соціального паспорту сімей вихованців з метою виявлення категорій сімей та дітей, яким необхідна соціальна підтримка та допомога.         

Соціальний паспорт:

Пільгові категорії   59 дітей (19.4 %) від загальної кількості дітей, з них:

діти з багатодітних сімей – 10 дітей (3,3 %);

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування  - 1 дитини (0,3%); з сімей військових АТО –  30 дитини (9,8%);

малозабезпечені –  15 дітей (4,9%)

діти, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС на  - 3 дитина (0,9 %).

 

Соціальне положення:

Працівники – 43,8 % (134 сімей);

Службовці – 24,5 % (75 сімей)

Безробітні – 18,3 % (56 сімей)

Військовослужбовці – 13,4% (41 сім’я)

Сімейний склад:

Повних сімей в ДНЗ – 268 (86%)           

Неповних сімей в ДНЗ – 38 (12,5%,)

з них: 7 дітей виховуються матерями – одиначками.

 

У ДНЗ 56 дітей користуються пільгами по оплаті за харчування На початок року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, сироти та малозабезпечені, військові АТО користуються 100% пільгою.

Вивчення складу дітей закріпленого мікрорайону

З метою забезпечення своєчасного обліку дітей дошкільного віку, з  метою прогнозування попередньої  мережі дошкільного навчального закладу   відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти за ДНЗ  була визначена територія обслуговування.

На закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, згідно з проведеним у  2015 році обліком, мешкає 410 дітей віком від 0 до 6 років. діти, охоплені дошкільною освітою –  100 %  .

              Батькам, чиї діти не відвідують ДНЗ пропонується методична та практична допомога у їх самостійному вихованні дітей або на консультпункті у нашому ДНЗ , соціально – педагогічний патронат.

 

Забезпечення оптимальних умов праці та соціального захисту  працівників ДНЗ- ЦРД

Створення оптимальних умов праці та соціального захисту  працівників ДНЗ є невід’ємною складовою діяльності завідувача.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового коллективу у грудні 2012 року . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Зараз іде підготовча робота до укладання нового договору з урахуванням змін у законодавчій базі.

Адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.  Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Завідувачем узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

            У дошкільному навчальному закладі ведеться систематична робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники  та обслуговуючий  персонал отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу.   До заробітної плати проводилась індексація.

Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію, 20% за престижність професії. Сестра медична старша, діловод, заступник завідувача з АГР, кухарі та машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) отримують згідно Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу додаткові дні відпустки. Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль  дотримання ПВТР, якості навчально – виховної, оздоровчої та культурно – масової роботи.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим, конфліктних ситуацій не було.

 

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

За   2015-2016 навчальний рік кількість усних звернень склала  47   , із них:

·          25    щодо оформлення дітей у дошкільний заклад,

·            10      щодо працевлаштування,

·              9     надання благодійної допмоги,

·            3      різне.

Порушені питання були оперативно розглянуті, відповіді надані у межах компетенції завідувача. Письмових звернень 1.

 

Забезпечення збереження, розвитку та модернізації матеріальної бази

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є  збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір,     займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо.  Колектив продовжує працювати над удосконаленням розвивального предметно-ігрового середовища. Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та  специфічного розвивального середовища для своїх малят.  З метою запобігання корупції прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим наступним оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей.

Дошкільному навчальному закладу – центру розвитку дитини  вже 42 роки. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень у  сучасному стилі. Це питання постійно на порядку денному  та є одним із основних у діяльності адміністрації. Залишається проблемою заміни  пісочниць, ігрових майданчиків,  модернізація штучного освітлення та вуличного поливопроводу, необхідний частковий ремонт огорожи, ремонт фасаду, встановлення водовідведення з дахів, встановлення вентиляційної системи на харчоблоці, придбання нової духової шафи, заміна посуду, пповнення спортивного обладнання, заміна 3 вхідних дверей, 100 вікон, заміна лінолеуму, ремонт 4 туалетних кімнат та інше.

Впродовж 2014-2015 навчальний рік поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів, благодійних внесків батьків, відрахувань від надання додаткових освітніх послуг.

  У 2015 – 2016 навчальному році заклад отримав благодійну допомогу у вигляді:

•  дарування — 5182  грн;

•  одноразова фінансова матеріально допомога ( на рахунок ) – 13300

•  платні послуги – 13787,57

Детальне звіту­вання про надходження та використання цієї допомоги проводилося на засіданнях ради закладу(щоквартально), батьківськихзборах, на сайті закладу (щомісячно).

Залишається актуальним питання відкриття благодійного фонду закладу. Роботу з даного питання я розпочала в кінці травня цього року , маю надію що результат буде вже у вересні.

Хочу вам озвучити ще такі цікаві цифри.  Бюджету міста обслуговування ДНЗ – ЦРД на рік обходиться 3мил.474 тисяч 695 грн. якщо перерахувати на кожну дитину ви побачити що на утримання  однієї дитини в нашому закладу місто витрачає 11392 грн. 45 коп. це заробітна плата, харчування , дезінфікуючи засоби, оплата послуг.

 

Шановні батьки! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі.  

Завтра новий день, і ми разом з вами повинні зробити все можливе, щоб він був спокійним, добрим і радісним для наших  дітей.

 

Категорія: Мои статьи | Додав: admin (21.06.2016)
Переглядів: 1069 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Інформация
Мережа груп
Вхід на сайт
Управління освіти
Сайт міста
-->
МОІППО
Методичний портал
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Сайт управляється системою uCoz