ЗДО ясла-садок - центр розвитку дитини м.Первомайськ

Головне меню
Батьківська абетка
Методична скринька
Гаряча лінія 1545
Головна » Статті » Мои статьи

Звіт за 2016-2017 рік

Щорічне звітування керівника

дошкільного навчального закладу ясел- садка – центру розвитку дитини перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою закладу про виконану роботу за 2016 - 2017 навчальний рік.

Дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів.

Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:

 • підвищення відкритості дошкільного закладу;
 • інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в ДНЗ;
 • залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.

У своїй роботі я керуюсья основними положеннями Закону України „Про освіту”,«Про дошкільну освіту”, Концепції дошкільного виховання в Україні, Національної доктрини освіти, та інших нормативних галузевих документів.

Найпершим завдання керівника закладу є - забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

Дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини (вул. Коротченко 13) побудовано за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5днів (субота, неділя, святкові - вихідні).

Проектна потужність – 12 груп;

фактично функціонує – 11 груп.

Планова кількість місць – 245

Фактичний склад за списком – 289 дітей.

Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України. Склад мережі на слайді

- 3 групи ( 3-й рік життя ) – 71 дитина ;

 • 3 групи (4-й рік життя) – 71 дитини;
 • 3 групи (5-й рік життя) – 79 дітей;
 • 2 групи (6-й рік життя) – 68 дітей

Мережа закладу комплектувалася переважно протягом липня-вересня 2016 року. За звітний період до закладу прийнято 81 дитина

 • нашому ДНЗ є перевищення наповнюваності групп дітьми : на 44 дитини. На жаль, це впливає на якість освітньо-виховного процесу.

Кадрова політика.

Революційне гасло «Кадри вирішують усе» є актуальним у всі часи. Тому забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту є другою важливою складовою та обов’язком завідувача ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на 85,6 %. Дошкільний навчальний заклад обслуговують 55 працівників. На вакансії 1ставка практичного психолога, 2 ставки вихователя. Проблема забезпеченості кваліфікованими кадрами на порядку денному у місті вже декілька років поспіль. Плинність кадрів у закладі невисока. Головним чином зміни відбуваються у складі педагогів.

Керівний склад сформовано у наступному складі:

- Завідувач Кучма С.Б., вища освіта, спеціаліст ІІ категорії, 21 рік педагогічного стажу, на посаді завідувача – 13 років;

- завідувач господарства – на посаді 4 роки ;

- вихователь - методист на навчальний рік буде вакансія.

Освітній процес в ДНЗ – ЦРД на кінець 2016\2017 навчального року здійснювало 21 педагогз них 13 – мають вищу освіту, 7 – неповну вищу , 2 – педагог навчається у ВНЗ. Плинність кадрів у 2016-2017 - році складала 7,2 % (звільнення у зв'язку зі зміною посади та місця проживання). Заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 85,6 % таких кваліфікаційних категорій:

Кваліфікаційний рівень

Кількість

%

Спеціаліст вищої категорії

2

9,5

Спеціаліст І категорії

6

28,5

Спеціаліст ІІ категорії

4

19,0

Спеціаліст

1

2

Тарифний розряд

8

38,1

звання

«вихователь - методист»

2

9,5

За критерієм педагогічний стаж:

до 3 років 1 пед. (4,5 %);

від 3 до 5 років 1 пед. (4,5 %);

від 5 до 10 років 1 пед. (4,5 %);

від 10 до 15 років 4 пед. (18,1%);

від 15 до 20 років 4 пед. (18,1%);

від 20 до 25 років 6 пед. ( 27,5%);

від 25 до 30 років 1 пед. (4,5 % );

більше 30 років 4 пед. ( 18,1%).

Кваліфікаційний рівень педагогів у 2016/2017 навчальному році (у порівнянні з минулим роком) змінився, якісний склад зріс на 6,5% за результатами атестації та проходженням курсів підвищення кваліфікації.

В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років .У 2016-2017 навчальному році на базі МОІППО підвищили свій професійний рівень 5 педагогів Кучма С.Б., Давиденко Є.І., Швець Л.Г., Тиндюк Н.Т., Регушевська К.П. що становить 71,4 % виконання плану курсової перепідготовки.

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами), на підставі рішення атестаційної комісії дошкільного закладу від 28 березня 2017 року протокол № 3 було атестовано 5 педагогів ДНЗ – ЦРД – Вансаровську Н.Г., Коваль А.І., Рогаленко О.А., які за результатами атестації визнано такими, що відповідають займаній посаді та кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», Горулько Л.Ю. відповідає займаній посаді та кваліфікаційній категорії «спеціаліст ІІ категорії» та Крячко Л.В., відповідає раніше встановленому 9 тарифному розряду.

ВИСНОВОК: кадрова політика здійснюється у відповідності до нормативних потреб, суворо дотримується штатна дисципліна, забезпечується стабільність облікового складу.

Забезпечення якості виконання Базового компонента дошкільної освіти

Без кваліфікованих, досвідчених кадрів, які йдуть у ногу з часом – чекати високих результатів не варто. Управлінські заходи спрямовувались на забезпечення системи у професійній освіті педагогів у різних формах. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при МОІППО. Методична діяльність з педагогічними працівниками ДНЗ була спрямована на :

 • підвищення педагогічної майстерності педагогів шляхом компетентнісного підходу до організації методичної роботи та збагачення форм та змісту освітньо- виховного процесу в ДНЗ засобами сучасних інформаційно – комунікативних технологій;
 • забезпечення науково- методичного супровіду професійного розвитку педагогів ДНЗ – ЦРД в умовах модернізації освітнього процесу.

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи

на 2016-2017 н.р.

Щороку, у серпні на педагогічній раді відбувається обговорення та ухвалення річного плану роботи закладу. В 2016/2017 навчальному році перед колективом поставлені наступні завдання:

 1. Розвиток креативно – мовленнєвої особистості дитини дошкільног віку під час театралізації художніх творів.
 2. Забезпечення наступності в реалізації завдань з розвитку логіко – атематичногої компетентності та економвчного виховання у партнерській взаємодії між ДНЗ, родиною і школою.
 3. Формування поняття про здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку в процесі організації інтегрованих занять.

Завдання на літній оздоровчий період 2017 року:

1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості, пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних та трудових навиків.

3. Здійснювати педагогічну та санітарно-просвітницьку освіту батьків з питань виховання та оздоровлення дітей у літній період.

Колектив закладу, доклал максим зусиль до якісного виконання річних завдань. На 4 педагогічних радах обговорювались проміжні результати, на підсумковій педраді зроблено аналіз виконання усього плану. Головним результатом, який свідчить про якість роботи є задовільна підготовка випускників до шкільного навчання.

Сьогодняшній день вимагає докорінного переосмислення змісту освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Для покращення результативності освітньо — виховного процесу педагоги продовжували впроваджувати наступні педагогічні сучасні технології :

 • Музейна педагогіка (вихователі Трифонова В.О., Крячко Л.Г.);
 • Блоки Д'єнеша (вихователь Вознюк В.П.), Вансаровська Н.Г.;
 • Палички Кюізенера (вихователь Вознюк В.П.); Вансаровська Н.Г.;
 • Пропедевтика добукварного періоду (вихователь Вансаровська Н.Г.. Усатенко О.Г.);
 • ІКТ (всі вікові групи);
 • ТРВЗ (всі вікові групи);
 • Ейдетика (вихователь Чеботар Г.В.);
 • Спадщина С. Русової «Український дитячий садок» (вихователь Рогаленко О.А.);
 • Біоенергопластика, Кінезітерапія, Логоритміка, Мовленнєво-рухова гімнастика «Крок до слова» (вчитель-логопед Коваль А.І.);
 • Степ-аеробіка, танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе» (інструктор з фізкультури Давиденко Є.І.).
 • Проектні технології «Дитяче радио» ( Миронченко В.О., Тиндюк Н.Т), «Фонова музика» ( Швець Л.Г.), «Соціальна мережа , як форма роботи з батьками », « Дитяча журналістика , як засіб розвитку діалогічного мовлення»

Водночас система впровадження інновацій в закладі потребує подальшого удосконалення. Лише 48 % педагогів застосовують інновації в системі та спрямовують їх на кінцевий результат.

Для підвищення якості організації роботи педагогів щодо впровадження у навчально-виховний процес ДНЗ - ЦРД інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення подальшого розвитку єдиного інформаційно-освітнього простору, висвітлення діяльності закладу і груп зокрема, в ДНЗ - ЦРД функціонує офіційний сайт закладу, адміністратором якого є вчитель-логопед Коваль А.І. В результаті проведеної роботи підвищилась технічна якість матеріалів та систематичність їх подання на сайт закладу. Також систематично проводиться робота на сайті ДНЗ "Курс Дошкілля" по впровадженню єдиної електронної бази даних ДНЗ.

Однак, є недоліки в роботі ДНЗ з питань інформатизації : недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів та оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою. Є потреба в створенні інформаційно-методичного куточка, який анонсує досвіди, що узагальнювалися в закладі на протязі останніх 5-ти років.

Варто відмітити позитивну динаміку з питання публікацій педагогів закладу у фахових та періодичних виданнях, а саме:

 • 8 публікацій конспектів занять (журнали «Дитячий садок», «Фантазії вихователя», «Логопед», вихователі Рогаленко О.А., Солтановська Н.О., Крячко Л.В., Трифонова В.О., Горулько Л.Ю., вчитель-логопед Коваль А.І.);
 • 5 статей у місцевих періодичних виданнях (газети «Вісник Первомайська», «Всесвіт», вихователь-методист Тиндюк Н.Т., вихователі Рогаленко О.А., Вознюк В.П.);
 • 2 науково-методичні статті фахових виданнях («Педагогічні науки» Випуск 1.45 (106) м. Миколаїв, НМЦ «Прем'єр» м. Штутгарт, Німеччина, вихователь-методист Тиндюк Н.Т.);
 • 2 репортажа з метою висвітлення заходів «Осінній ярмарок» та візиту настоятеля Свято-Миколаївської церкви на телеканалі «Олта» (ефіри від 01.11.2016 р. та від 20.12.2016 р.).

Залишається низький рівень участі педагогів у фахових та професійних конкурсах. Так , колектив ДНЗ _ ЦРД вдало прийняв участь лише у двох заходах:

Моніторинг узагальнених результатів виконання вимог освітньої програми «Дитина» та БКДО вихованцями-випускниками ДНЗ — ЦРД за останні три роки, показав покращення результатів: незначна кількість дітей (2 особи) з низьким рівнем знань. Показники високого рівня покращились в середньому на 26%. Показники низького рівня зменшились на 25%. Дані результати свідчать про ефективність методів і прийомів, що використовуються вихователями.

Порівняльний аналіз узагальнених даних діагностичного обстеження дітей 5-го року життя на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог за два роки показав покращення на 32%. Відмічено позитивну динаміку в покращенні результатів з логіко-математичного розвитку на 33%. Разом з тим, немає покращення з розвитку мовлення дітей.

Моніторинг результатів виконання вимог програми вихованцями 4-го року життя, показав покращення результатів. Показники високого та достатнього рівня покращились в середньому на 22%. Найкращими виявились показники логіко-математичного розвитку (22%) з високим рівнем. Водночас залишається недостатнім рівень мовленнєвого розвитку.

Рівень засвоєння знань та умінь вихованцями груп 3-го року життя відповідає вимогам програми. Моніторингове дослідження за грудень - травень 2016-2017 навчального року показало, що показники високого та достатнього рівнів підвищились на 19%. Найкращими виявились результати з сенсорного розвитку. Водночас, потребує удосконалення робота щодо мовленнєвого розвитку дітей

Узагальнені результати рівня знань, умінь і навичок вихованців ДНЗ — ЦРД за 2016-2017 н.р. відповідно до вимог освітньої програми «Дитина» наступні: за підсумками контрольних зрізів в середньому високий рівень складає 23 %, достатній — 48 %, середній — 27 %, низький — 2 % дітей.

Вивчення стану готовності дітей-випускників до шкільного навчання показало, що за психологічними та педагогічними показниками з 67 обстежених дітей готові до шкільного навчання 65. В порівнянні з результатами обстеження у вересні 2016 року, у травні 2017 року відмічено покращення на 25%. Достатніми також є рівні художньо-естетичної та емоційно ціннісної сфери.

В ДНЗ налагоджено роботу логопедичного пункту, де працює досвідчений вчитель-логопед Коваль А.І., яка розв’язує основні завдання логопедичної корекції з дітьми дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями, використовуючи різні види арттерапевтичних методик залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, характеру та глибини паталогічного стану. Зміни в розвитку мовлення дітей можна простежити в мовних картках, які оформлені на кожну дитину.

Аналізуючи статистичні дані, можна зробити висновок про достатній рівень роботи логопеда.

Роки

Зараховано

Виведено з доброю вимовою

2015

68

66

2016

60

56

2017

52

48

 

Слід відмітити покращення рівня роботи з обдарованими дітьми в порівнянні з минулим роком. Аналіз тематики гуртків свідчить про те, що педагоги приділяють достатньо уваги використанню у роботі інноваційних технологій при організації роботи розумового виховання дошкільнят.

З метою досягнення дитиною-випускником ДНЗ - ЦРД ступеня компетентності, необхідного для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку дітей в освітній процес включені додаткові (платні )освітні послуги: гурток «Англійська мова», хореографічний гурток «Каблучок», студія з розвитку зображувальних здібностей «Чарівна палітра». Систематично та результативно в ДНЗ — ЦРД проводилась гурткова робота, а саме:

 • «Орігамі» за програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» Борщ Р. М., Самойлик Д.В (вихователь Вансаровська Н.Г.);
 • «Співочі краплинки» за програмою «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» Малашевська І.А., Демидова С. К. (музкерівник Швець Л.Г.);
 • «Спритні ніжки» за авторською програмою (інструктор з фізкультури Давиденко Є.І.).

Можна зазначити, що проведення гурткової роботи в закладі сприяло формуванню технічних умінь і навичок в роботі з різними матеріалами, у дітей поглиблювались і розширювались знання про навколишній світ (природу, культурні традиції країн, властивості різних матеріалів), закріплювались знання про правила техніки безпеки при роботі з ножицями та іншими небезпечними предметами; розвивались творчі здібності дітей, їх наочно-образне мислення, увага, пам'ять, дрібна моторика рук; виховувались такі якості як довільність, цілеспрямованість, інтерес до мистецької праці, творчої діяльності тощо.

Опитування батьків та відкриті перегляди занять гуртків що проведені наприкінці навчального року, свідчать про задоволення батьків якістю наданих додаткових освітніх послуг.

Управлінська діяльність завідувача дошкільного навчального закладу вимагає оперативного розв’язання різноманітних питань, стислого і точного викладання думки, глибокого і творчого підходу до реалізації численних завдань. Ці фактори вимагають постійного вдосконалення і підвищення ефективності, що залежить від взаємодії різних чинників.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у діяльності закладу прийнято такі форми самоуправління:

 • Педагогічна рада
 • Батьківський комітет та батьківські комітети груп
 • Рада закладу
 • Профспілковий комітет
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу
 • Комісія з охорони праці

Для чіткої взаємодії всіх підрозділів, злагодженої роботи та вирішення планових завдань щопонеділка проводилися адміністративні наради, де аналізувалися виконані заходи, у разі їх невиконання встановлювалися причини та планувалася робота адміністрації на наступний тиждень.

Управлінські рішення та дії завідувача ЦРД у 2016-2017 навчальному році були спрямовані на:

 • комплектацію штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 • організацію заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
 • організацію та проведення ремонту приміщень;
 • планування та проведення ремонтних робіт;
 • надання якісних освітніх послуг;
 • постійну роботу щодо створення позитивного іміджу закладу. Для цього систематично оновлювався власний веб-сайт. Проект «Соціальна мережа, як фома роботи з батьками». Цікаві пізнавальні статті, фотогалерея, діяльність благодійного фонду, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ- ЦРД, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
 • організацію роботи з батьками та громадськістю.
 1. Протягом 201-2017 навчального року колектив продовжував реалізувати Концепцію розвитку закладу до 2018 року, яка охоплює всі напрямки та види роботи дошкільного закладу. Перспективний план дає можливість планомірно та послідовно вдосконалювати роботу колективу над проблемним питанням, розробляти шляхи реалізації окремих питань, вбачати кінцевий результат впровадження у навчально-виховну роботу інноваційних технологій, прогнозувати освітній процес. Він є основою для складання річного плану роботи закладу.

Внутрішній контроль планується у закладі з урахуванням періодичності відвідувань освітньо-виховних заходів, доцільності проведення перевірок та на основі проведеного аналізу роботи закладу за попередній навчальний рік.

Результати контролю було розглянуто на нарадах різних рівнів та відображено у наказах, довідках, інформаційних повідомленнях, аналітичних записках.

Щопонеділка проводжу адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо першочергові справи, розглядаємо поточні питання щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі напрямки діяльності закладу.

Один раз на квартал проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці, дотримання правил внутрішнього розпорядку тощо.

Наради при завідувачу проводяться тричі на рік, у період між педагогічними радами, де розглядаємо та обговорюємо такі питання: результативність роботи вузьких спеціалістів, рівень гурткової роботи, організація різноманітних режимних моментів тощо.

 • у нашому закладі система контролю дає можливість попередити виникнення ускладнень у роботі всіх підрозділів, знайти причини недоліків, детально проаналізувати їх та вчасно вжити ефективних заходів для їх усунення.

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх медичного супроводу

Що може бути важливішим ніж здоров’я дитини. Адміністрація та увесь колектив серйозну увагу приділяли питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація програми валеокорекції дали можливість знизити показники захворюваності.

Результати тестування фізичного розвитку дітей виявили сформованість життєво важливих видів рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння) та фізичних якостей (гнучкості, витривалості, швидкості, тощо).

У 2016\2017 навчальному році показники з основних рухових дій ходьбі, метання, лазіння у порівнянні з минулим роком покращились на 9%; показники з розвитку сили, швидкості, координація рухів, гнучкості покращились на 5%;

Було обстежено 62 дитини. Результати виконання нормативів основних рухів дітей шести років показали:

 • Вище норми - 27 дітей, 43,5%;
 • Норма – 32 дитини, 51,7%;
 • Нижче норми – 3 дитини, 4,8 %.

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно-профілактичної роботи. Стан здоров’я сьогоднішніх вихованців дещо покращився: значно збільшився відсоток дітей з І групою здоров’я, але і дітей з ІІІ групою стало більше.

Порівняльний аналіз стану здоров’я дітей,

які виховуються ДНЗ у 2016-2017рр.

Таблиця1

Група здоров’я

2015

2016

І – основна

18

30

ІІ – підготовча

284

277

ІІІ – корекційна

3

5

На диспансерному обліку перебувало в 2016 році - 14 дітей ; І півріччя 2017 році - 23 дітей від загальної кількості. Це показник також значно збільшився. Найбільший відсоток складають порушення опорно-рухового апарату ( %) та серцево-судинні захворювання( %)

Адміністрація та медичні працівники на постійному контролі тримають дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан. З метою виключення зараження дитини у ДНЗ щорічно проводиться туб. діагностика всіх дітей ДНЗ, щоденний огляд працівників харчоблока на наявність захворювань. 

Для зміни стану персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням вихованцями навчального закладу, спільно з старшою медичною сестрою, з'ясовували причини відсутності в закладі. Встановлено, що причинами тривалих пропусків є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, навчання батьків, безробіття. Відсутність оптимального температурного режиму в 5 групах закладу в період ( з жовтня по квітень). У цьому навчальному році це і значна кількість новоприбулих дітей – 64 дитини (39% від загальної кількості – часті хвороби у адаптаційний період. Батькам 24 вихованців були направлені листи про попередження їх щодо можливого відрахування зі списків в зв’язку з несистематичним відвідуванням закладу їх дітьми більше 2 місяців і більше. Батьки, які тимчасово не від­відували навчальний заклад, пода­вали медичні довідки , писали заяви про збереження місця за їх дитиною це - 21 дитина. З вересня 2016 – 2017 навчального року з кожною сім’єю укладена угода та прописано пункт , щодо обов’язкового відвідування дитиною садочка , прописані умови та підстави щодо відрахування дитини у випадку несистематичного відвідування. Відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.

 • З метою підготовки до майбутнього набору дітей в І молодші групи ( дітей 3 року життя) вже традиційно в травні місяці проведено День відкритих дверей для майбутніх вихованців з метою ознайомлення батьків майбутніх дошкільників з діяльністю ДНЗ- ЦРД, його традиціями правилами, особливостями роботи . заходи допомогли ознайомити батьків з умовами зарахування до за­кладу, статутом, правилами трудового розпо­рядку, особливостями адаптації до умов дитячого садочку. Спо­діваюсь, що проведена робота принесе позитивні результати під час відкриття груп. Відповідно до 54 поданих заявок на електронну реєстрацію дітей . Була проведена попередня комплектації груп під час проведення якої дотримано принципу рівності дітей по групам, рівномір­ності кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі групових кімнат але чесно кажучи недотримано мною нормативних вимог щодо кількості дітей груп 3 року життя ( при нормі 15 – в середньому 23 – 24 дитини) , це при тому , що 9 з низ було відмовлено в забезпеченні міста в ДНЗ – ЦРД.

Організація раціонального харчування

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ є попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Сестрою медичною з дієтичного харчування складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток, розроблених технологами управління освіти та погоджених міською СЕС.

Продукти харчування, що постачаються в дитсадок, мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день згідно ріщення міської ради на 2017 рік збільшена до 22 грн., батьки з 1 лютого 2017 року оплачують харчування :

- 12.80 грн. для дітей від 2 до 3 років

- 13.20 грн. для дітей від 3 до 6 років

В літній період збільшується кількість свіжих овочів, фруктів та соків, це позитивно впливає на оздоровлення дошкільників.

На постійному особистому контролі тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. З такими батьками проводиться індивідуальна робота. Вихователями усіх вікових груп та через сайт ДНЗ ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома, розміщується щоденне меню. Дієтичне харчування протягом року було призначено 6 дітям, зараз дієтичне харчування, згідно рекомендацій лікаря, одержують 3 дитини.

Постійно ведеться бракераж сировини і продуктів, бракераж готової продукції. Відслідковується суворе додержання строків реалізації швидкопсовуючих продуктів. На контролі питання дотримання технологічного процесу приготування їжі, органолептичних та смакових якостей готових страв.

Натуральні норми харчування по основним продуктам (м'ясо, риба, масло, цукор, яйця) виконуються в середньому на 70 - 75 %.

В цілому харчування дітей задовільне, про що свідчать контрольні антропометричні показники ваги та зросту.

Забезпечення соціального захисту та підтримки вихованців ДНЗ

Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на сім’ю, турботу та виховання. Двічі на рік ми здійснюємо моніторинг соціального паспорту сімей вихованців з метою виявлення категорій сімей та дітей, яким необхідна соціальна підтримка та допомога.

Соціальний паспорт:

Пільгові категорії 65 дітей (22,6 %) від загальної кількості дітей, з них:

діти з багатодітних сімей – 10 дітей (3,4 %);

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування - 2 дитини (0,7%);

з сімей військових АТО – 35 дітей (12,4%);

малозабезпечені – 15 дітей (5,2%)

діти, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС на - 3 дитина (0,9 %).

Соціальне положення:

Працівники – 43,8 % (134 сімей);

Службовці – 24,5 % (75 сімей)

Безробітні – 18,3 % (56 сімей)

Військовослужбовці – 13,4% (41 сім’я)

Сімейний склад:

 • сімей в ДНЗ – 268 (86%)

Неповних сімей в ДНЗ – 38 (12,5%,)

з них: 8 дітей виховуються матерями – одиначками.

У ДНЗ 52 дитини користуються пільгами по оплаті за харчування. На початок року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, сироти та малозабезпечені, військові АТО користуються 100% пільгою.

Вивчення складу дітей закріпленого мікрорайону

З метою забезпечення своєчасного обліку дітей дошкільного віку, з метою прогнозування попередньої мережі дошкільного навчального закладу відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти за ДНЗ була визначена територія обслуговування.

На закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, згідно з проведеним у 2016 році обліком, мешкає 410 дітей віком від 0 до 6 років. діти, охоплені дошкільною освітою – 100 % .

Батькам, чиї діти не відвідують ДНЗ пропонується методична та практична допомога у їх самостійному вихованні дітей або на консультпункті у нашому ДНЗ , соціально – педагогічний патронат.

Забезпечення оптимальних умов праці та соціального захисту працівників ДНЗ- ЦРД

Створення оптимальних умов праці та соціального захисту працівників ДНЗ є невід’ємною складовою діяльності завідувача.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового коллективу у грудні 2016 року . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Зараз іде підготовча робота до укладання нового договору з урахуванням змін у законодавчій базі.

Адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Завідувачем узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

У дошкільному навчальному закладі ведеться систематична робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

 • При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники та обслуговуючий персонал крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію, в межах 20% за престижність професії. Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль дотримання ПВТР, якості навчально – виховної, оздоровчої та культурно – масової роботи.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим, конфліктних ситуацій не було.

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

За 2016-2017 навчальний рік було 34 усних зверння, із них:

· 8 з приводу харчування (дієта), що становить 23,5%,

· 8 щодо працевлаштування, що становить 23,5 %

· 2 з приводу звільнення, що становить 6%

· 16 надання благодійної допмоги, що становить 47%

Порушені питання були оперативно розглянуті, відповіді надані у межах компетенції завідувача. Письмові зверненння відсутні.

Забезпечення збереження, розвитку та модернізації матеріальної бази

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Колектив продовжує працювати над удосконаленням розвивального предметно-ігрового середовища. Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та специфічного розвивального середовища для своїх малят. З метою запобігання корупції прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим наступним оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей.

Впродовж 2016/2017 навчальний рік поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок спонсорських коштів, благодійних внесків батьків, відрахувань від надання додаткових освітніх послуг та бюджетних коштів.

За спонсорські кошти та кошти благодійної допомоги батьків було придбано

 • будівельні та господарчі товари;
 • електролампочки;
 • сантехнічні товари;
 • канцтовари для роботи дітей; повітряні кульки
 • миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби, предмети індивідуального догляду за дітьми (серветки, туалетний папір тощо);
 • тканину та фурнітуру для пошиття дорослих та дитячих костюмів,
 • пилосос;
 • меблі для медичного кабінету , в групи (стільчики, стенди, лавки, столи)
 • довідкову та методичну літературу, навчальні посібники;
 • встановлено 2 бойлера;
 • Споруди на майданчик( машинки, пісочниці, гойдалки на 9900грн.)
 • Укладка кахлю в санвузлах в 2 групах 3 року життя – 9600 грн.
 • Придбано постільну білизну – за кошти випускників 30 коплектів, за бюджетні 70 комплектів – на 24600 грн.;
 • Рушники – на 20005,60 грн;
 • Заміна воріт центрального входу – бюджетні – 8000 грн.
 • Часткова заміна каналізаційних труб та водопостачання – 9582 грн.
 • Морозильна камера, пекарська електрична, електро плита – 50900 грн.
 • Встановлення системи водовідведення - 99.000 грн.

Виконано підписку фахової періодичної преси на 4498.66 грн. проведено заміну 3 віконних блоків на металопластикові. За благодійні внески батьків виконано благоустрій території до початку літнього оздоровчого періоду 2017 року, дообладнано ігрові майданчики, виконувався поточний ремонт групових приміщень.

У 2016 – 2017 навчальному році заклад зміцнено матеріально – технічну базу закладу за кошти :

 • благодійної допомоги ( на рахунок УО ) - 14.510.00 грн.
 • платних послуг – 15103,49
 • бюджетних коштів – 179782,00 грн.

 

Всього з червня 2016 по травень 2017 року–придбано и оприбутковано матеріальних цінностей в ДНЗ - ЦРД на 265830,46 грн.

Детальне звіту­вання про надходження та використання цієї допомоги проводилося на засіданнях ради закладу (щоквартально), батьківських зборах, на сайті закладу (щомісячно).

Залишається актуальним питання відкриття благодійного фонду закладу.

Нашому закладу вже 43 роки. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень у сучасному стилі. Це питання постійно на порядку денному та є одним із основних у діяльності адміністрації.

Залишається проблемою, ремонт даху ігрових майданчиків, модернізація штучного освітлення та вуличного поливопроводу, необхідний частковий ремонт огорожи, ремонт фасаду, встановлення вентиляційної системи на харчоблоці, заміна посуду, поповнення ігрового обладнання, заміна 3 вхідних дверей, 120 вікон, заміна лінолеуму в 8 групах, ремонт 2 туалетних кімнат та інше.

Хочу вам озвучити ще такі цікаві цифри. Бюджету міста обслуговування ДНЗ – ЦРД на рік обходиться 3 мил. 945 тисяч 235 грн. якщо перерахувати на кожну дитину ви побачити що на утримання однієї дитини в нашому закладу місто витрачає 11741 грн. 77 коп. це заробітна плата, харчування , дезінфікуючи засоби, оплата послуг.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Категорія: Мои статьи | Додав: admin (25.06.2017)
Переглядів: 446 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Інформация
Мережа груп
Вхід на сайт
Управління освіти
Сайт міста
-->
МОІППО
Методичний портал
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Сайт управляється системою uCoz