ЗДО ясла-садок - центр розвитку дитини м.Первомайськ

Головне меню
Батьківська абетка
Методична скринька
Гаряча лінія 1545
Головна » Статті » Мои статьи

Журналістика

Управління освіти

Первомайської міської ради

ДНЗ ясла – садок – центр розвитку дитини.

Проектна технологія "Дитяча журналістика,

як засіб розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників"

Вихователь ДНЗ – ЦРД

Кирилюк Н.В.

м. Первомайськ 2010р.

ПЛАН

 

1.Вступ

2. Зміст проекту

3. План освітнього проекту «Дитяча журналістика і діалогічне мовлення» для дітей старшої групи

4.Додатки

   - Додаток № 1( схема ведення діалогу)

           - Додаток № 2(конспекти занять)

           - Додаток № 3 (комунікативні ігри)

   - Додаток № 4 ( фотохроніка проекту)

Управління освіти Первомайської міської ради

Дошкільний навчальний заклад ясла – садок –

 центр розвитку дитини       

 Завідувач ДНЗ – ЦРД Кучма Світлана Борисівна                                                                           

  Вихователь : Кирилюк Нінель Віленівна

Дитяча журналістика, як засіб розвитку комунікативної компетентності дошкільників.

 

     Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” чітко визначає вимоги до розвитку комунікативного мовлення старших дошкільників, а саме: оволодіння навичками комунікативної поведінки у ситуаціях реального життя, гармонізація взаємодії дитини з різними дорослими та однолітками, спрямовану на задоволення потреб у визнанні, підтримці, любові, активності, нових враженнях; навчання спілкуватися, знаходити однодумців для реалізації своїх задумів , формувати вміння “занурюватись “ в життєву ситуацію, “ проживати її; використовувати у спілкуванні різноманітні засоби: словесні, мімічні, пантомімічні, заохочувати  до передачі в розповіді  про істотне, спираючись на досвід слухача та власний.

    Спостерігаючи за дітьми , ми помітили, що  дієві мовленнєві стосунки дитини з довколишнім середовищем можуть бути, як  активними, так і пасивними. Пасивна мовленнєва діяльність не сприяє успішному розвитку дитини . Підвищити рівень розвитку зв’язного мовлення можна лише включивши дітей в  активну мовленнєву практику. Для активізації і розвитку мовленнєвої активності  дітей ми розробили   і впровадили в роботу  свого дошкільного закладу освітній проект “Дитяча журналістика, як засіб розвитку комунікативної компетентності дошкільників” . Діалогічна мова дошкільників - найбільш проста та природна форма спілкування , яка починає розвиватися у дитини з появою перших слів і до 6 років , повинна бути практично сформована. Саме під час діалогу у  дітей активно розвиваються вміння самоорганізації та самоконтролю.

   Сьогоднішній день висуває вимоги раціональної побудови педагогічного процесу, що в свою чергу потребує  пошуку невикористаних резервів мовленнєвого розвитку дошкільників . Теоретичні засади мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку визначені  в працях  А.М. Богуш, Н. І  Луцан, А. М.  Гончаренко, В.Г. Захарченко. Дослідження вчених були враховані нами при реалізації проекту.

 Основними принципами реалізації проекту з розвитку комунікативної компетенції дитини  стали систематична робота з виховання позитивного відношення до журналістики, як до засобу вдосконалення комунікативних здібностей. Взаємозв’язок з заняттями по ознайомленню з оточуючим світом , розвитком мовлення, вільною ігровою діяльністю дітей, співпраця батьків і вихователів, батьків і дітей , дозволяють успішно вирішувати програмові завдання.

 Освітній проект став стимулюючим чинником у розвитку цілеспрямованого педагогічного впливу на формування мовленнєвої компетенції дитини, розвитку творчого потенціалу та емоційних  взаємин з дорослими та однолітками.

Зміст проекту і система заходів його реалізації

“У дошкільному віці провідною діяльністю є гра ,особливого значення набуває такий вид гри, як сюжетно-рольова . Сюжетно-рольова гра –це своєрідний , властивий дошкільному віку спосіб засвоєння суспільного досвіду  і своєрідна форма спільного життя дітей з дорослими; це діяльність, у якій діти , виконуючи ролі і створюючи ігрову ситуацію, моделюють діяльність дорослих - її мотиви, завдання і норми взаємин, які існують між людьми.”             

                                                                                            (Д.Б.Ельконін)

       Заняття з дітьми в рамках проекту представляють собою цикл  сюжетно - рольових, розвивальних  ігор , які проводяться по підгрупам. Основні принципи їх побудови – педагогічний оптимізм, гуманізм, направлений на виховання у дітей шанобливого відношення до себе і оточуючих.

       Форми роботи можуть бути організованими та спонтанними, спрямованими на  мовленнєву творчу  діяльність дітей.

-Сюжетно-рольова гра (діалоги)

- Спілкування ( само презентація , фантазування)

- Комунікативні ігри

- Пізнавальна діяльність (міркування і пояснення)

- Колективні етюди

- Вислів - пропозиція (задум), вислів-міркування

 

          Методи і прийоми, які застосовуються під час проекту , націлені на постійну мобілізацію уваги, пам’яті, мислення малят, активізацію мовлення. Хочеться відмітити, що працювати над проектом без використання схеми-входження в діалог, яка відрізняється від класичної та допомагає вправляти в комунікативній спрямованості на партнера по спілкуванню, “зчитуванні “ елементів його невербального мовлення, видозмінюванні спілкування відповідно до цього  ( додаток № 1 ).

       Основним прийомом розвитку діалогічного мовлення є прийом створення спеціальних мовленнєвих ситуацій, які спрямовані на розвиток уміння домовлятися, запитувати співрозмовника, дотримуватись правил мовного етикету, виказувати співчуття, доводити свою точку зору. Для застосування цього прийому ми користуємося наочністю, наприклад спеціально підібраними сюжетними картинками, або серією картинок, картками - схемами. Дитині пропонується програти віртуальний діалог  між персонажами , зображеними на малюнку. Інший варіант-відтворення реальної ситуації, у якій дитині запропоновано зайняти певну позицію. Спочатку ми з вихованцями обговорюємо сюжет, потім працюємо над створенням образу.

          Теми ігрових занять різноманітні .Їх підказує саме життя, ідеї дітей, такі як : “Зустрічі в телестудії”, “Інтерв’ю на кондитерській фабриці”,  “Школа юних репортерів”, “Інтерв’ю казкового героя”, “Звукооператор”(озвучування казки, мультфільму) “Хвилина слави”, “Міс “Сонечко”.

           На заняттях з дитячої журналістики ми включаємо ігри, які розвивають психічні процеси, такі як сприйняття, пам’ять, мислення, вправи на розвиток навичок спілкування, групової взаємодії. Дітям пропонуються ігри: “Звукооператор”, “Впізнай за описом,” “Оціни вчинок”, “ЩО зайве”,  “Журналіст”, “Комплімент,” “Нитки дружби,” “Твій настрій”, “Посмішка по колу”, “Вітання”, “Добре серце”, “ Як можна спілкуватись без слів”, “Іноземець”, Програвання ситуацій”,

           Основним показником ефективності педагогічної діяльності під час роботи над проектом стало формування індивідуального мовленнєвого обличчя дитини, оволодіння необхідними комунікативними вміннями. Мовлення стало об’єктом уваги дитини, звернене до партнера по спілкуванню. Мовлення стає  більш контекстним , діалог з ним набуває характеру скоординованих предметних та мовленнєвих дій.

План освітнього проекту

«Дитяча журналістика , як засіб розвитку

діалогічного мовлення » для дітей групи 6 року життя

Вересень

1 тиждень

«Хто що робить?» «Праця дорослих»Бесіда про професії

Що таке творчість? Творчі професії (поет, музикант, журналіст, письменник, художник ...)

2тиждень

Поговоримо про етикет. Що таке етикет?

3 тиждень

Знайомство. Вивчення правил мовленнєвої поведінки під час знайомства.

4 тиждень

Журналіст-професія творча. Знайомство з професією журналіста. Ознайомлення з картками-символами для проведення репортажу по темі «Професії»

Жовтень

1 тиждень

Які предмети роблять життя журналіста зручним? Робота з технічними засобами: магнітофоном,

мікрофоном,відеокамерою, техніка фотографій.

2 тиждень

Виготовлення атрибутів з покидькового матеріалу до сюжетно-рольової гри «Ми-журналісти».

Оформлення блокнотів журналістів.

3 тиждень

Екскурсія в друкарню. Малювання «Що мені запам'яталось».

4 тиждень

Ознайомлення з картками-схемами для проведення репортажу по темі «Пори року».

Репортаж «Улюблена пора року»

Листопад

1 тиждень

Я і мої емоції. Знайомство з основними емоціями. Правила етикету для журналіста. Як стримуватися.

2 тиждень

Знайомство з газетою. Розгляд дитячої сторінки в місцевій газеті «Всесвіт» Про що можна дізнатися за заголовком?

3 тиждень

Сюжетно-рольова гра «Журналісти» Оформлення блокнотів журналістів. Беремо інтерв'ю.

4 тиждень.

Виготовлення, атрибутів з покидькового матеріалу для сюжетно-рольової гри « Ми - журналісти».

Грудень

1 тиждень

Техніка мовлення. Діагностика мовних недоліків. Артикуляційна гімнастика. Закріплення приголосних на матеріалі скоромовок.

2 тиждень

Ознайомлення з картками-символами для підготовки репортажу по темі «Пори року».Репортаж «Здраствуй, зимонька-зима!»

3 тиждень

Сценічний рух. Пластичні етюди.

4 тиждень

Репортаж «Новорічні свята в нашому садочку»

Січень

2 тиждень.

Ділова і розмовна мова. Ознайомлення з картками-символами для проведення репортажу по темі «Народні свята».

3 тиждень

Екскурсія в місцеву телекомпанію.

4 тиждень

Репортаж про цікаву подію. Оформлення газети «Зимові розваги»

Лютий

1 тиждень

Ми юнкори. Виготовлення виробів, атрибутів з покидькового матеріалу для сюжетно-рольової гри «Ми-журналісти».

2 тиждень

Прийом телефонних дзвінків .Сюжетно-рольова гра «Журналісти». Ознайомлення з картками-символами для проведення репортажу по темі»Тварини»

3 тиждень

Робота в телестудії. Комунікативні ігри. Гра «Звукооператор».

4 тиждень

 Оформлення газети чи журналу.  «Моя матуся-найкраща!» до свята 8 Березня.

Березень

1 тиждень

Мовленнєві хвилинки. «Нехороші зайві слова».

2 тиждень

Дорога до писемності. Робота в блокнотах журналістів. Як стати справжнім журналістом.

3 тиждень

Підготовка до сюжетно-рольової гри, розподіл ролей, виготовлення атрибутів.

4 тиждень

Сюжетно-рольова гра «Ми-журналісти» . Інтерв'ю на кондитерській фабриці «Родзинка»

Квітень

1 тиждень

Інтерв'ю з казковим героєм. Складання розповідей за серією картин.

2 тиждень

Гра «Дружнє інтерв'ю.» Пограємо в риму. Ознайомлення з картками-схемами для проведення  репортажу по темі «Іграшки»

3 тиждень

Сюжетно-рольова гра «Журналісти» В пошуках героя. Хто такі герої?

4 тиждень

 Гра «Інопланетянин».Колективне створення коміксу «Космічні пригоди»

Травень

1 тиждень

Ти і незнайома людина. Вміння звернутися до незнайомої людини з запитанням. Дії в небезпечних ситуаціях. Навчися голосно говорити «Я вас не знаю».

2 тиждень

Підготовка атрибутів до проведення дитячої лялькової програми.

3 тиждень

Дитяча лялькова програма. Вміння робити і говорити одночасно.

4 тиждень

Підсумкове ігрове заняття.

ДОДАТОК № 1

(Див. документ  - схема ведення інтерв’ю у формі діалогу.)

Заняття для дітей шостого року життя

« Наша студія»

Мета: Формувати початкові уявлення про професійні журналістські якості. Розвивати зв'язну, діалогічну мову. Вправляти в  вживанні звертань та етикетної лексики, вступаючи в розмову ,вміння слухати співбесідника, підтримувати з ним  діалог, прагнути до взаєморозуміння. дітей один з одним..

Збагачувати і активізувати словниковий запас. Закріплювати навички ведення діалогу. Сприяти творчому і соціальному самовираженню дошкільників.

Виховувати  позитивне ставлення до людей і самого себе та базові якості особистості (самостійність, відповідальність, людяність).

Хід:

    Діти заходять в «телестудію» під музику, їх зустрічає вихователь-«телеведучий». Вихователь: Я рада знову бачити вас в нашій телестудії!. Що таке телестудія ви уже знаєте. Це місце, де створюються і записуються на спеціальній апаратурі телепередачі.

- Які телепередачі ви любите дивитись?

- Як ви думаєте, хто працює на телестудії?

Пригадати, люди яких професій працюють на телестудії допоможе гра « Не пропусти професію»

Гра «Не пропусти професію»

Мета: розвиток вміння переключати увагу, розширення світогляду.

Діти стають в коло і уважно слухають слова, які вимовляє ведучий. Кожен раз, коли серед слів зустрінеться назва професії, діти повинні підстрибнути на місці.

Варіанти слів:лампа, водій, ножиці, ,механік, липа, токар, яблуко, журналіст, ,сталевар, пустомеля, фоторепортер, архітектор, олівець, будівельник, гроза, обруч, тесля, млин , ткач, папуга, кондитер, кореспондент, звукооператор, аркуш, диктор, екскурсовод, вчитель, сіно, мама, річка, окуляри, продавець, зошит, фантазія, перукар, тракторист, ветеринар, ложка, пташка, садівник, вогонь, економіст, бабка, машиністка, чайник.

           Підведемо підсумок. Люди яких професій працюють на телестудії? (журналісти, кореспонденти, звукооператори, диктори, фотографи)

- Яку професію ви б обрали?

- Що повинні вміти робити журналісти?

(Правильно говорити, грамотно писати, бути ввічливим, вміти спілкуватись з людьми, цікаво розповідати, бути впевненим.)

- Які предмети їм потрібні для роботи?

- Що робитимуть фотограф, звукооператор?

-А чи хотіли б ви створити власну телепередачу?

- Як би ви її назвали?

- Про що в ній буде розповідатися? Що буде цікаво побачити дітям? Варіанти відповідей (На мою думку малюкам буде цікаво подивитись мультфільм. Я добре знаю, що старші діти люблять конкурси. Я впевнений у тому, що всі діти люблять нові знайомства. Я переконана, що дошкільнятам цікаво буде дізнатися корисні поради.)

     Пропоную спочатку показати малюкам мультфільм «Чому всох кущик?» Він дуже цікавий і повчальний, але плівка дуже стара, і на ній відсутній звук. Спробуємо відновити?

Гра «Звукооператор»

Мета: вчити дітей самостійно приймати і усвідомлювати мету спільної діяльності.

  Для цієї гри необхідний звуковий супровід, і тут не обійтися без спеціальних пристосувань. Потрібно знайти предмети, які можуть стати витоками різних характерних звуків. Наприклад, підійдуть консервна банка, наповнена горохом, дерев'яна ложка, свисток, дзвіночок, та ін..

Крім того необхідно підготувати магнітофон і пусту касету. Розподілити ролі між собою . Тепер ви готові, щоб зробити радіопостановку.

Ви сказали, що старші дошкільнята люблять конкурси. Пропоную провести і відзняти конкурс «Найрозумніший»

Гра «Яка професія у людини?»

Діти діляться на дві команди. Телеведуча швидко читає слова. Гравці повинні швидко назвати потрібне узагальнююче слово.

Терези, прилавок, товар (продавець)

 Каска, шланг, вода (пожежний)

Сцена, роль, грим (артист)

Читальний зал, книги, читач (бібліотекар)

 Ножиці, тканина, швейна машина (швачка)

 Плита, каструля, смачні страви (повар)

 Поле, пшениця, урожай (фермер, комбайнер)

 Дошка, крейда, підручник (вчитель)

 Кермо, колеса, дорога (водій)

 Маленькі діти, ігри, прогулянки (вихователь)

 Рубанок, дошки, цвяхи (тесля)

 Цеглини, цемент, новий будинок (будівельник)

Фарби, пензлі, палітра (художник)

 Хвороби, пігулки, білий халат (лікар)

 Ножиці, фен, модна зачіска (перукар)

 Корабель, тільняшка, море (моряк)

 Небо,літак, аеродром (льотчик)

 Мікрофон, блокнот, диктофон (журналіст)

 Мікрофон, телестудія, гості програми (диктор, телеведучий)

Нагородження команди переможниці.

Як ви вважаєте чи потрібна в нашій телепередачі реклама?

РЕКЛАМНА ПАУЗА або  фізхвилинка

Під музичний супровід в телестудію входить ветеринар.

-   Шановні гості, сьогодні до нашої студії ми запросили людину, професія якої                          тісно пов’язана з природою, а саме з тваринами.

-   Зустрічайте, ветеринар Кирило!

-   Хто з вас бажає взяти інтерв 'ю у нашого гостя?

-   Пригадати, як беруть інтерв'ю допоможуть блокноти журналіста.

 

Інтерв'ю з ветеринаром .

Доброго дня! Ми раді вас бачити.'Розкажіть будь ласка про свою роботу. Як ви дізналися, що є така професія? Якими інструментами ви користуєтесь? Чи любите ви свою роботу? За що? Я отримав задоволення від розмови з вами. Дякую!

Телеведуча:

- Дорогі гості, у багатьох з вас є домашні улюбленці. І зараз ви маєте чудову нагоду дізнатися корисні поради від спеціаліста.

Ветеринар:

- Я з радістю відповім на ваші запитання!

Гра на розвиток мовлення «Корисні поради»

Дзвінок у студію, (магнітофонний запис)

  • Що робити, якщо папуга вилетів з клітки?
  • Мій котик Мурчик дряпає диван і мама погрожує відвезти його в село до бабусі. А мені так не хочеться з ним розлучатися. Як відучити його від цієї звички?
  • Чим годувати хом'ячка?

Телеведуча: ось і закінчилися дзвінки. Та й час телеефіру нажаль обмежений. Як ви думаєте, діти, чи цікава у нас вийшла телепередача? Давайте запитаємо у наших глядачів!

Інтерв'ю з глядачами :

-   Доброго дня! Мене звати Іринка. Представтесь будь ласка! Можна з вами поспілкуватись? Чи сподобалась Вам наша телепередача? Що сподобалось найбільше? Дякую, мені приємно було дізнатись вашу думку!

-   Я вас вітаю! Назвіть своє ім'я. Що ви можете сказати про телепередачу? Що здалось найцікавішим? Вдячна  вам за відповіді!

Під музику діти залишають телестудію.

Ігрове заняття

Кондитерська фабрика «Родзинка»

Мета: Дати дітям уявлення про колективний характер праці на підприємстві. Навчати дітей власноруч виготовляти печиво.

Закріпити знання дітей про продукти харчування, народні традиції пов'язані з приготуванням їжі.

Формувати початкові уявлення про професійні журналістські якості.

Розвивати зв'язне діалогічне мовлення, вміння слухати співрозмовника вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження , комунікативність, особистісну взаємодію дітей один з одним. Дрібну моторику рук.

Збагачувати і активізувати словниковий запас дітей . Сприяти творчому і соціальному самовираженню дошкільників.

. Підтримувати намагання відходити від заданого шаблону , зразка. Створювати умови для становлення креативності. Виховувати відповідальність, уважність, взаємодопомогу.

Хід заняття

Групова кімната оформлена як кондитерська фабрика. До групової кімнати заходить журналіст із оператором .Звертаються до директора кондитерської фабрики.

Журналіст :

 - Доброго дня ! Чи можу я поговорити з директором кондитерської фабрики?

Директор: Доброго дня! Так це я, мене звати Ірина Віталіївна. Представтесь і ви будь ласка.

Журналіст:

- Мене звуть Владислав, я ведучий телепередачі «Під знаком якості», а це мій помічник оператор Микола. Ми хотіли б підготувати телерепортаж про вашу кондитерську фабрику «Родзинка», а також про продукцію вашої фабрики.

Директор:

 - Я із радістю вас ознайомлю з роботою та продукцією нашого підприємства, гадаю, всім сподобається і ви підготуєте цікавий репортаж. Але на території харчового підприємства необхідно бути у спеціальному одязі, щоб не забруднись .Пропоную вам його одягти.

Наше підприємство має свій склад , де зберігаються продукти та два цехи. В першому замішують тісто, а в другому виготовляють кондитерські вироби.

Директор вітається та знайомить завідувача складом із журналістами.

Директор:

 - Розкажіть, будь ласка, про роботу на складі.

Завідувач складом:

- До нас на склад привозять продукти: борошно, з млина, яйця з птахоферми, а також інші: маргарин, цукор, соду, оцет навіть родзинки. Все, що привозять, я записую в спеціальний журнал і коли необхідно видаю в цех для виготовлення печива.

Директор:

- Саме зараз ми готуємось до Дня захисника Вітчизни і майстер Настя з цеху №1, де замішують тісто прийде отримувати продукти для нашого фірмового печива «Родзинка», яке потім потрапить на прилавки магазинів саме до свята. Настя перелічує і складає за допомогою двох вантажників продукти: борошно, цукор, оцет, соду, яйця, маргарин, родзинки. Завідувач складом робить запис у журнал, а вантажники перевозять продукти до цеху №1.

Директор:

- Сьогодні у нас дуже багато роботи, перед святами у нас завжди не вистачає робочої сили. Дуже багато магазинів замовило нашу продукцію. Тому у мене, як у керівника , прохання  до всіх робітників  фабрики допомогти. Запрошую всіх в цех № 1, де відбувається заміс тіста. А вам, шановний Владислав це допоможе  підготувати репортаж. Всі діти переходять до цеху №1

Директор:

- Старший майстер Анастасія буде перелічувати кількість необхідних продуктів за рецептом.

Директор:

- Дмитре , відміряй , будь ласка, 4 склянки борошна, нам його необхідно просіяти , тому насипай борошно в сито. А для чого ми просіюємо борошно? (Щоб не було  грудочок. Щоб до тіста не потрапили ниточка з мішка.)

Директор:

- Анастасіє, що нам ще потрібно додати в тісто?

Настя:

- 2 яйця.(Розбиваємо в окрему посудину).

Дмитро:

-А для чого в тісто додають яйця?

Діти:

- Щоб печиво не розламувалось, не було занадто крихке.

Настя:

- Яйця збивають міксером.

Директор:

- Що ще потрібно покласти в тісто за рецептом?

Настя :

-1 склянку цукру. Владику, відміряй, будь ласка, 1 склянку цукру і знову вимішаємо міксером, щоб цукор розчинився.

Настя:

- Ще необхідно додати до тіста 400 грам. маргарину, його ми натремо на тертку. Потім додати 1 ч. л. соди і погасити її 2 стол. л. оцту. Досліджуємо що відбувається.

Далі додаємо родзинки, які необхідно промити. (Із чого роблять родзинки?)

Ще слід збити 2 яйця, щоб змастити печиво перед випіканням.

Директор:

- Залишається тісто лише добре вимісити. А я знаю багато загадок про продукти, які ми сьогодні використовували.

«Може розбитися, може зваритися, а може в птаха перетворитися» (Яйце)

Кореспондент:

- Анастасіє, розкажіть, які види печива ви виготовляєте?

Настя:

- Є печиво з какао, тільки ми ще не придумали назву, може ви допоможете? (Нічка, Африка) Печиво з джемом (Ягідка), з медом (Медове)

Директор:

- Здавна господиня, вимішуючи тісто на хліб, пиріг намагалася думати тільки про добре, раніше казали: «вкладати всю душу в тісто». А так як печиво ми готуємо до Дня захисника Вітчизни, то давайте поки тісто місимо промовимо побажання всім чоловікам - татусям, дідусям, братикам.(Кожна дитина промовляє гарні побажання : щастя, здоров'я, добробуту, радості, сили, мужності, злагоди , миру, успіхів. Ось тісто ввібрало позитивних думок, тепер нам слід перейти в цех №2 для виготовлення печива. Але перед цим нам треба підготувати наші руки для роботи.

«Виробнича гімнастика»

Гра «Що корисне, а що ні »

Коли діти чують корисні продукти показують відкриті долоньки, коли шкідливі - стискають кулачки.

Слова для гри: пряник , чупа-чупс, сало, жувальна гумка, чіпси, молоко, цибуля, пшоняна каша.

А чи знаєте ви, що в народі пшоняну кашу називають «золотою кашею»? Чому? (Бо вона жовтого кольору) Не лише з цієї причини, пшоняна каша , сало, цибуля  дуже добре зміцнюють імунітет.

Директор:

- Тепер всіх запрошую в цех №2 для виготовлення печива. Тетяна, майстер цього цеху ознайомить з процесом виготовлення печива.

Тетяна:

- Спочатку ми посипаємо стіл борошном. Знаєте для чого? Розкочуємо тісто скалкою на товщину пальця. Накладаємо формочку на тісто і притискаємо. Печиво змащуємо збитими яйцями, щоб вони набули золотистої скоринки, А потім викладаємо готове печиво на змащене жиром деко.

Діти виготовляють печиво.

Підсумок.

Директор:

  • Чи сподобалось, Владиславе, вам наше виробництво? Про що ви будете говорити в своєму репортажі?А давайте запитаємо в наших працівників, що їм більш за все сподобалось? Я впевнена, що ви всі зможете допомогти своїм мамам спекти таке печиво до свята.

На нашому виробництві робота закінчена, ми всі гарно попрацювали, а тепер залишився останній найважливіший момент, який? Випекти печиво у печі і скуштувати його.

Комунікативні ігри з журналістики

Гра «Звукооператор»

Мета: вчити дітей самостійно приймати і усвідомлювати мету спільної діяльності.

Для цієї гри необхідний звуковий супровід, і тут не обійтися без спеціальних пристосувань. Потрібно знайти предмети, які можуть стати витоками різних характерних звуків. Наприклад, підійдуть консервна банка, наповнена горохом, дерев'яна ложка, свисток, дзвіночок, та ін..

Крім того необхідно підготувати магнітофон і пусту касету. Розподілити ролі між собою Тепер ви готові, щоб зробити радіопостановку. Розкажіть, наприклад, «Казку про царевича і дракона» вона може починатися так: В далекій-далекій казковій країні жив-був цар, і було в нього три сина. В один чудовий день відправив цар старшого сина на полювання(хтось імітує звуки стрільби , цокання кінських копит за допомогою підручних засобів. Включайте магнітофон і приступайте до справи.

Гра «Відгадайте, яка професія у людини»

Терези, прилавок, товар (продавець)

Каска, шланг, вода (пожежний)

Сцена, роль, грим (артист)

Читальний зал, книги, читач (бібліотекар)

Ножиці, тканина, швейна машина (швачка)

Плита, каструля, смачні страви (повар)

Поле, пшениця, урожай (фермер, комбайнер)

Дошка, крейда, підручник (вчитель)

Кермо, колеса, дорога (водій)

Маленькі діти, ігри, прогулянки (вихователь)

Рубанок, дошки, цвяхи (тесля)

Цеглини, цемент, новий будинок (будівельник)

Фарби, пензлі, палітра (художник)

Хвороби, пігулки, білий халат (лікар)

Ножиці, фен, модна зачіска (перукар)

Корабель, тільняшка, море (моряк)

Небо,літак, аеродром (льотчик)

Мікрофон, блокнот, диктофон (журналіст)

Мікрофон, телестудія, гості програми (диктор, телеведучий)

 

Комплімент

Мета: розвивати почуття єдності, увагу одне до одного, створити можливості кожній дитині для того, щоб почуватися в центрі уваги.

Запропонувати дитині, яка виконує роль журналіста наприкінці інтерв’ю,  дивлячись в очі співрозмовнику, сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити. Співрозмовник киває головою і додає: “ Спасибі, мені дуже приємно”. Потім він дарує комплімент журналісту.

Як можна спілкуватися без слів.

Мета: тренувати вміння розпізнавати емоційний стан. 

Вихователь обговорює із дитиною, за допомогою яких засобів журналісти спілкуються  з іншими людьми. Як правило діти зразу називають мовлення. Вихователь запитує як можна без слів порозумітися з людиною, за допомогою жесту, міміки передати свій емоційний стан. Чи можна довідатися , про що думав, як почувався письменник, художник чи журналіст, розглядаючи чи слухаючи їхні твори.

Вихователь пропонує дітям спробувати відгадати настрій автора , читаючи якусь статтю з газети.

Іноземець

Мета: тренувати виразну міміку, вміння використовувати невербальні засоби спілкування.

Журналісти повинні взяти інтерв’ю у людини, яка не знає української мови. Вихователь пропонує дітям поспілкуватися з нею, показати своє місто, запросити пообідати, звісно,  усе без слів. 

Категорія: Мои статьи | Додав: admin (15.03.2016)
Переглядів: 973 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Інформация
Мережа груп
Вхід на сайт
Управління освіти
Сайт міста
-->
МОІППО
Методичний портал
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Сайт управляється системою uCoz