ЗДО ясла-садок - центр розвитку дитини м.Первомайськ

Головне меню
Батьківська абетка
Методична скринька
Гаряча лінія 1545
Головна » Статті » Мои статьи

Степ-аеробіка

Управління освіти Первомайської міської ради

Міський методичний кабінет

 

Підвищення рівня розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей дітей засобами

степ – аеробіки.

 

З досвіду роботи дошкільного навчального закладу

ясел – садка – центру розвитку дитини

м. Первомайська Миколаївської області

 

Номінація  «Інноваційні технології в навчально – виховному процесі »

2014 рік

 

Укладачі :

Кучма С.Б. – завідувач ДНЗ - ЦРД

Гаврилюк О.А. – вихователь – методист ДНЗ- ЦРД

Давиденко Є.І.  -  інструктор з фізичного виховання ДНЗ- ЦРД

 

Рецензенти: Козак – Мельник О.Б. – методист управління освіти

 

Рекомендовано методичною радою управління освіти від 27.03.2014  № 2

 

Відповідальний за випуск : Гаврилюк О.А.

 

Представлена робота присвячена актуальній проблемі підвищення рівня розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей дітей. У пропонованому збірнику автори розкривають досвід роботи закладу щодо використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій засобами степ – аеробіки. Його упорядковано практичними напрацюваннями працівників закладу, висвітлено їх результативність.                                                                                                  

 Для працівників дошкільний навчальний закладів та батьків.

Зміст

 1. Вступ ___________________________________________________4 – 5
 2. Підвищення рівня розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей дітей засобами степ – аеробіки ( з досвіду роботи)___6 – 13
 3. Висновок ________________________________________________14
 4. Література_______________________________________________ 15
 5. Додатки ________________________________________________

5.1 Модель методичної роботи з педагогами по впровадженню інноваційних технологій в практику роботи закладу_____________

5.2 Семінар – практикум «Впровадження степ – аеробіки в практику роботи ДНЗ- ЦРД »__________________________________________

5.3 Педагогічний проект « Підвищення ефективності фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку через використання інноваційного спортивного обладнання » _______________________

5.4 План проведення педагогічної ради «» Вдосконалення роботи колективу щодо залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя, використовуючи інноваційні здоров’язберігаючі технології».________

5.5 Вправи зі степ – аеробіки_________________________________

5.6 Схема варіантів використання степ – аеробіки_______________

5.7 Конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку________

5.8 Комплекси ранкової гімнастики___________________________

5.9  Таночки з використання  степ – платформ__________________

5.10  Структура  заняття  зі степ – аеробіки_____________________

5.11 Мовленнєво - рухова гімнастика  на степах.

5.12 Конспект занять з використанням мовленнєво – рухової гімнастики_

5.15 Розвага для батьків та дітей «Степ - майданс»________________

 

 

Вступ

Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок - підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх  психічного та фізичного здоров’я,  підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

             Це питання сучасної освіти відображено в державних документах, а саме: Законах України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Національній доктрині розвитку освіти» , «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні»  та в Програмі виховання та навчання дітей від двох до семи років « Дитина». Зокрема, у програмі « Дитина» , одним із основних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення до Природи, Культури, Людей і Самого Себе. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, педагогам необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу «Я», одним із компонентів якого є «Я – здоровий».

           Стан здоров'я дітей з суто медичної став педагогічною проблемою. При низьких показниках здоров'я і поганої відвідуваності ДНЗ не можуть бути реалізовані навчально – виховні  програми.

           Сьогодні більшість дітей дошкільного віку потребує активного та цілеспрямованого оздоровлення. Від ефективності цих заходів багато в чому залежить подальша доля дитини, її здоров'я, фізичний і психічний розвиток, можливість отримання повноцінної освіти. Саме тому відбувається активний пошук  ефективних здоров'язбережувальних технологій, які б  дали  змогу після впровадження їх в навчально-виховний процес проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах, забезпечити фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя дошкільнят.

          Таким чином, питання вдосконалення оздоровчої роботи в закладі на даний час набуває особливої актуальності. Завдання  педагогів  - не замінити поліклініку, а проводити систематичну профілактичну роботу, спрямовану на зниження захворюваності та зміцнення здоров'я дітей.

        

                                                        «Я не боюся ще і ще раз повторити:

турбота про здоров’я – це найважливіша

                                                             праця вихователя. Від життєрадісності,

                                                              бадьорості дітей залежить їхнє духовне

                                                            життя, світогляд, розумовий розвиток,

                                                  міцність знань, віра в свої сили.»

В.О.Сухомлинський

Опис досвіду

Життя ставить перед нами багато проблем, серед яких найбільш актуальною є проблема збереження здоров'я. Особливо гостро вона стоїть в освітній галузі, де будь-яка практична робота, спрямована на зміцнення здоров'я дітей, повинна приносити відчутні результати.  Словосполучення «здоров'язберігаючі технології» та «формування здорового способу життя» посіли чільне місце в бесідах з батьками і дітьми, у планах навчально-виховної роботи педагогів. Але проблема залишається актуальною.
Загальна картина така: діти при вступі до дитячого садка відчувають "руховий дефіцит", затримується віковий розвиток швидкості, спритності, координації рухів, витривалості, гнучкості і сили. Багато з них мають зайву вагу, порушення постави, внаслідок чого візуально у них спостерігається незграбність, мішкувата жестикуляція і в'яла міміка, немає гордості в поставі. Тому,  дійшли висновку, що малюки потребують особливих технологій фізичного розвитку, в яких має бути врахований весь комплекс соматичних, фізичних і індивідуальних проблем. Ці технології повинні в першу чергу сприяти корекції не лише фізичного, психомоторного, але і мовного, емоційного і загального психічного розвитку.

                  Розуміючи важливість цієї проблеми, зіставивши наявний кадровий та інформаційний потенціал, колектив дитячого садка, встав на шлях пошуку ефективних інноваційних технологій спрямованих на збереження здоров'я дітей, підвищення рівня їх культури здоров'я.

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми в нашому ДНЗ стало цілеспрямоване використання в процесі фізичного виховання дошкільників відомих фізкультурно-оздоровчих методик і інноваційних технологій, адаптованих до вікових особливостей дітей.

            Враховуючи загальну проблему «Підвищення рівня розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей дітей засобами степ – аеробіки» ми поставили перед собою завдання та задались метою:  

 • підвищити  педагогічну компетентність педагогів нашого закладу  з питань  впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій  в практику роботи груп ;
 • створити умови для формування оптимальної рухової активності дошкільнят за допомогою використання нетрадиційного фізкультурного обладнання яким є степ-платформа та  поповнити  предметно- розвивальне середовище ДНЗ – ЦРД;
 • залучити вузьких фахівців ;
 • пропагувати  педагогічні знання серед батьків вихованців  з питань формування рухової активності в родині .

              Ми  не відкриємо секрет, що нові перетворення, інноваційні процеси є закономірністю в розвитку дошкільної освіти і відносяться до таких змін в роботі дитячого садка, які носять істотних характер, супроводжуються змінами в образі діяльності і стилі мислення його працівників, тому роботу розпочали з розробки моделі методичної роботи з педагогами по впровадженню інноваційних технологій  в практику роботи закладу ( додаток 1). Визначена модель методичної роботи дала змогу систематизувати та вдосконалити навчання педагогів, здійснювати диференційований підхід з урахуванням досвіду та кваліфікаційного рівня.

      Нині в закладі використовуються різноманітні форми і методи методичної роботи з кадрами: постійно діючі семінари, ділові ігри, практикуми, відкриті перегляди, огляди-конкурси, педагогічні (методичні) тижні, творчі групи та ін.. Інструктором з фізичної культури Давиденко Є.І була проведена і відповідна самоосвітня робота з вивчення методичної літератури, наукових розробок та досліджень по даній темі (Болдурчіді П.П., Глазиріної Л.Д., Єфіменка М.М., Фірілевої Ж.Є., Сайкіної Є.Г., Шебеко Н.В., Єгорової Б.Б. та ін.). Під час семінару - практикуму для вихователів «Використання інноваційних педагогічних технологій в організації фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі» ( додаток 2) педагоги мали змогу систематизувати свої знання з даного напрямку та отримати відповіді на свої запитання  щодо оптимальних способів, методів, місця в режимі дня степ – аеробіки. Найбільш досвідчені педагоги мали змогу поділитись практичним досвідом з впровадження  ефективних та цікавих для дітей методик. 

           Чітко розуміємо , що результат будь якої роботи залежить від створення умов для формування оптимальної рухової активності дошкільнят за допомогою використання нетрадиційного фізкультурного обладнання яким є степ-платформа та  поповнення  предметно - розвивального середовища закладу. Тому, для вирішення  цієї проблеми було розроблено педагогічний проект «Підвищення ефективності фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку через використання інноваційного спортивного обладнання » (додаток 3), який дав змогу - підвищити  у дітей інтерес до занять фізичною культурою,  до спортивних та рухливих ігор з використанням інноваційного обладнання;  рівень фізичних якостей дітей;  збільшити  опір  організму дітей до  захворювань.

Наступним етапом впровадження інновацій стала підготовка  та проведення педагогічної ради з теми  « Вдосконалення   роботи колективу щодо залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя, використовуючи інноваційні здоров’язберігаючі технології» ( додаток 4),  яка відбулася 25 травня 2010 року. На ній було прийняте рішення про впровадження в систему роботи з фізичного виховання закладу таких інноваційних технологій, як фітбол - гімнастика, степ-аеробіка.  Під час  занятть з фізкультури та в руховому режимі для дітей протягом дня,   визначені етапи впровадження кожної з технологій. Ці технології, як показує досвід роботи, є ефективним доповненням до діючих державних програм. Дуже цікаво було впроваджувати  степ – аеробіку – одного з найпростіших стилів в аеробіці, яка викликала великий інтерес і дітей, і батьків вихованців , і працівників закладу.

          Степ – аеробіка являє собою різновид занять фізичними вправами, в основу яких покладено різні способи спуску та підйому на спеціальну степ – платформу. Технологія  сприяє розвитку рухливості суглобів, формуванню зводу стопи, удосконаленню рівноваги,  позитивно впливає на діяльність органів кровообігу і дихання та на серцево – судинну систему.

            Виконання вправ на степі вимагає від дітей загостреного відчуття простору та рівноваги, оскільки на ньому рухатися складніше ніж на гімнастичному  килимку. Тут потрібен контроль над рухами і точна орієнтація в просторі, постійна підтримка правильної постави та систематичне нагадування дітям про необхідність збереження правильного положення тіла під час виконання всіх рухів ( додаток 5):

 • тримати плечі розправленими;
 • уникати перенапруги у коліних суглобах;
 • нахилятись всім тілом;
 • стояти обличям до степ – платформи;
 • працювати ногами, а не спиною.

В роботі з дітьми старшого дошкільного віку ми використовуємо різні варіанти занять степ – аеробіки:

 • у формі повних занять (тривалість від 25 до 35 хв.); ( додаток 6)
 • комплексу ранкової гімнастики( додаток 7);
 • як частину заняття (тривалість від 10 до 15 хв.);
 • показові виступи дітей на святах, розвагах (що підсилює їх емоційний ефект) ( додаток 8).

          Степ – аеробіка посильна і цікава дітям, оскільки в ній можуть бути присутніми ігрові моменти.

          Один комплекс степ – аеробіки, як повного заняття, виконуємо  з дітьми протягом трьох місяців. При розподілі вправ, звертаємо увагу на дозування фізичного навантаження, тобто частота серцевих скорочень у дітей не повинна перевищувати 150 – 160 уд.хв.

          Продумуючи структуру  занять аеробікою( додаток 8), ми намагалися враховувати морфофункціональні особливості дошкільнят, рівень їх фізичної підготовленості та розвитку, дотримуючись при цьому основних фізіологічних принципів: раціональний підбір вправ, рівномірний розподіл навантаження на організм, поступове збільшення обсягу та інтенсивності навантаження. Їх не складно виконувати дітям, якщо вони ускладнюються поступово.

        Завдяки впровадженню даної  технології у дітей   з’явився  величезний інтерес до занять степ-аеробікою, невичерпний на протязі всього навчального року; стала формуватися рівновага, адже вони займаються на зменшеній площі опори; розвиватися впевненість, вміння орієнтуватися у просторі, удосконалилась точність рухів; підвищилась загальна витривалість. Але саме головне спрямування степ-аеробіки – її оздоровчий ефект.
Напрацювавши певний досвід ДНЗ – ЦРД представив матеріали своєї роботи під час  семінару сестер медичних старших ДНЗ міста «Медичне обслуговування та оздоровча робота у ДНЗ» його метою було :

 • актуалізувати знання сестер медичних щодо нормативно-правового забезпечення медичного обслуговування та здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ;
 • ознайомити учасників семінару з новою фізкультурно-оздоровчою технологією степ - аеробікою;
 • розкрити зміст роботи сестри медичної старшої щодо  підвищення рівня розвитку фізичних якостей та профілактики захворювань у дошкільників.

Під час семінару вирішувались завдання:

 • впроваджувати  в педагогічний процес ДНЗ міста   систему навчально – виховної роботи з фізичного виховання дошкільників з використанням нетрадиційного обладнання на фізкультурних заняттях, прогулянці та під час самостійної діяльності дошкільнят;
 • підвищувати    компетентність сестер медичних старших  з питань  впровадження інноваційних технологій в практику роботи закладів міста .

     Учасники семінару відмітили - використання степ – платформи  дозволяє сформувати у дітей стійкий інтерес до занять фізичною культурою, до своїх досягнень, що є однією з найважливіших умов формування мотивації здорового способу життя. Результатом   роботи є те, що діти з радістю біжать на заняття з фізкультури. Вони отримують приємні емоції від роботи зі степ - платформою, перемоги над своїм невмінням, розуміння того, що вони роблять щось дуже важливе для свого здоров'я.

Одним з напрямків над яким продовжив працювати колектив закладу – це використання степ – аеробіки в роботі вчителя – логопеда .Впровадження в практику роботи мовленнєво – рухової гімнастики на степах дало змогу створити інтегровану систему дій інструктора з фізичного виховання та логопеда.

Ми знаємо багато ефективних методів і прийомів в роботі над корекцією вад мовлення дітей, проте нас зацікавила мовленнєво-рухова гімнастика ( додаток 10) : в ній рухи поєднуються з мовленням і це дає можливість скоординувати у дітей  пізнавальну, мовленнєву та рухову активність.  Базується гімнастика на русі, як засобі для досягнення мети -  формуванням корекції мовлення, адже існує тісний зв'язок між розвитком рухів і формуванням вимови. У даній гімнастиці рухи грають стимулюючу роль, активно і позитивно впливаючи на розвиток та функціонування мовленнєвих зон кори головного мозку. Саме дошкільний вік є сензитивним періодом, для процесу формування мовленнєвої моторики. Діти полюбляють рухатися та грати. Граючи – навчаються говорити правильно.

Суть мовленнєво-рухової гімнастики полягає  у триєдності впливу на організм і особистість дитини: руху, слова і музики. Рухи включають : загально-розвиваючі вправи , елементи спортивних танців , дихальні вправи. Музика доступна сприйняттю і сприяє відтворенню  за допомогою рухів  її характеру та ритму. Слово включає: віршовану форму сюжету, правильно вимовлені лексичні одиниці, різні операції по словозміні і словотворенню.

Тому, пов'язані між собою компоненти: рух, музика, слово - представляють інтегровану систему, здатну ефективно впливати на організм і особистість дитини.

              Результати взаємодії інструктора з фізичного виховання та вчителя - логопеда були представлені під час семінару дефектологів та логопедів

дошкільних навчальних закладів міста з теми « Комплексний підхід у корекційно-логопедичній роботі з дітьми .

Мета семінару:

 • поглибити теоретичні та практичні знання учасників семінару щодо форм і методів корекційно-відновлювальної  роботи вчителя-логопеда з дітьми дошкільного віку;
 • сприяти формуванню нового педагогічного мислення, стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, удосконалювати самоосвітню діяльність.

Під час роботи семінару вирішувались завдання :

 • ознайомити учасників семінару з нетрадиційними формами та методами корекційного впливу на мовленнєвий розвиток дітей в ході навчально-виховного процесу: мовно-руховою гімнастикою з використанням степ-платформ.

Відмічено, що проведення нетрадиційних навчальних і розвивальних занять з використанням мовленнєво-рухової гімнастики істотно підвищує мотивацію до виправлення вад мови ( додаток 11)

Безперечно і те, що підвищення ефективності корекційно - логопедичної роботи з подолання вад звуковимови може бути досягнуто засобами мовленнєво-рухової гімнастики,  як корекційно - педагогічної технології, яка  стимулюює інтенсивне формування моторної сфери (загальної та дрібної моторики ) і фонетичної сторони мовлення (звуковимови).

         В результаті  постійного виконання представленої гімнастики у дітей активніше розвивається загальна, мілка моторика і координація рухів; нормалізується мовленнєве дихання; поліпшується ритміко-інтонаційна сторона мовлення; швидше та успішніше протікає процес автоматизації звуків; збільшується мовленнєва активність дітей. Таким чином, заняття мовленнєво- руховою гімнастикою допомагають сформувати фонетично правильне мовлення.

Не менш важливим аспектом у запровадженні степ – аеробіки – залучення сімей вихованців. Як потрібно виховувати дитину, щоб вона зрозуміла значущість здоров'я і вміла дбайливо до нього ставитися? Цю задачу педагоги і батьки вирішують системно і спільно під час різноманітних заходів. Педагоги та медичний персонал дитсадка надають необхідні консультації, рекомендації, бесіди, активно працюють в спільних засіданнях круглого столу «Здорова дитина – багатство країни», проводять спільні  свята: « Степ – майданс»( додаток 12 ), « Спортивне свято для всієї родини», які формують у педагогів та батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я вихованців. Дитячий садок і родина - ось дві основні соціальні структури, які головним чином визначають рівень здоров'я дитини. Жодна, навіть найкраща фізкультурно-оздоровча технологія не зможе дати повноцінних результатів, якщо вона не реалізується спільно з сім'єю, якщо в дошкільному закладі не створено дитячо - доросле співтовариство (діти - батьки - педагоги).  Ми впевнені , що завдяки спільній діяльності педагогічного та батьківського колективів досить успішно вирішуються питання взаємозв’язку у формуванні здоров’язбережувальної компетентності дошкільнят.

 

Висновок:

Підбиваючи підсумки впровадження інноваційної технології для підвищення рівня розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей дітей засобами степ – аеробіки, можемо впевнено сказати , що використання в роботі даної технології   позитивно впливає на фізичну підготовленість, на працездатність, силову підготовленість - силу м'язів черевного пресу, плечового поясу, м'язів спини; на гнучкість і розвиток координаційних здібностей дітей. За отриманими результатами  діагностики видно, що стався якісний ріст за всіма показниками.  Високий рівень виконання основних рухів мають 90% дітей, середній рівень - 8%, нижче середнього - 2%. У дітей спостерігається горда постава, розкутість в рухах та їх невимушеність.

Кожний вихованець  на заняттях знаходить фізичне і моральне задоволення, отримує заряд енергії та бадьорості, а також "море" позитивних емоцій, з ентузіазмом опановуючи нові програми зі степ-аеробіки. Результатом реалізації даної технології, проведення корекційної роботи в загальній системі фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ , стала позитивна динаміка зміцнення стану здоров'я дітей, з'явилась якість у техніці виконання рухів і виразність у моториці.

Таким чином, використання степ – платформи підвищує результативність навчально – виховного процесу, забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, дозволяє сформувати у дітей стійкий інтерес до занять фізичною культурою, що є однією з найважливіших умов формування мотивації  здорового способу життя.

Цілеспрямована робота дошкільного закладу з фізичного виховання, система оздоровчих заходів забезпечують якісну базову підготовку дітей до шкільного життя. 

Категорія: Мои статьи | Додав: admin (14.03.2016)
Переглядів: 2281 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Інформация
Мережа груп
Вхід на сайт
Управління освіти
Сайт міста
-->
МОІППО
Методичний портал
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Сайт управляється системою uCoz